Антонюк, К. (2022). АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ФОРСАЙТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ»: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 14-18. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.02