Мета та завдання

Концепція видання:
Сьогоднi журнал є одним з провiдних спецiалiзованих видань не тiльки Сумського регiону, але i України в цiлому в областi економiки, що висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами:
- загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем;
- проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi;
- екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування;
- проблеми i перспективи досягнення стiйкого розвитку;
- постiндустрiальне суспiльство i проблеми формування iнформацiйного суспiльства.

В журналi публiкуються провiднi економiсти, екологи i науковi фахiвцi з Австрiї, Австралiї, Вiрменiї, Бельгiї, Великобританiї, Гани, Iталiї, Канади, Нiдерландiв, Нiмеччини, ПАР, США, України та Швейцарiї.

 

Основні тематичні розділи (напрями) журналу:

  1. Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми.
  2. Інноваційні процеси в економіці.
  3. Економіка підприємства та організація виробництва.
  4. Макроекономічні механізми.