Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет; директор Науково-дослідного інституту економіки розвитку Міністерства освіти України та Національної академії наук України у складі Сумського державного університету, м. Суми, Україна
E-mail: melnyk@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7824-0678
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36176147700
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jZ3bIQcAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Кубатко Олександр Васильович, доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
E-mail: kubatko@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6396-5772
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55537257700
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e6OmDOYAAAAJ&hl=uk&oi=ao

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ РЕДАКТОР:
Сотник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
E-mail: sotnyk@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5787-2481
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55339090900
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sotnyk
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HSd4apQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Бун К. Еммануель, PhD, професор, Вільний Університет Брюсселю, м. Брюссель, Бельгія
E-mail: boon@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1046-7822
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24478239500

Головко Олег Павлович – кандидат економічних наук, директор Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, м. Одеса, Україна
E-mail: holovko@mer-journal.sumy
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=arAMM5MAAAAJ

Гриценко Андрій Андрійович, доктор економічних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», м. Київ, Україна
E-mail: hrytsenko@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5030-864X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205432570
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ozxai60AAAAJ

Євдокімов Юрій, PhD, професор, директор департаменту аспірантури, Університет Нью Брансвіка, м. Фредеріктон, Канада
E-mail: yevdokimov@mer-journal.sumy
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16641700000
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yuri-Yevdokimov
https://www.unb.ca/faculty-staff/directory/arts-fr-economics/yevdokimov-yuri.html

Жуй Лі, PhD, Сіаньський університет фінансів і економіки, м. Сіань, КНР
E-mail: rui@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5462-2188
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53864034700

Карінцева Олександра Іванівна, доктор економічних наук, професор, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
E-mail: karintseva@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9570-3646
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57094201600
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xZvGNWYAAAAJ

Кьон Йорг, PhD, Інститут продуктових ліній на біологічній основі Академії Бекманна, Північний Регіональний Офіс, м. Хайлігенхафен, ФРН
E-mail: köhn@mer-journal.sumy
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7101736171

Молчанов Олександр, PhD, професор, Асоційований голова Школи економіки та фінансів, Університет Массей, м. Палмерстон-Норт, Нова Зеландія
E-mail: molchanov@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0133-3811
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35186479200
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4isXxF8AAAAJ

Нікольсько-Ржевський Алекс, PhD, професор, Ліхайський університет, м. Бетлехем, США
E-mail: nikolsko-rzhevskyy@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7313-936X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24725146900
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PnFy7EcAAAAJ

Ставерманн Петер Джозеф, PhD, професор, Чханвонський національний університет, м. Чханвон, Республіка Корея
E-mail: stauvermann@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7011-2209
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507833806
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=W_hhu5EAAAAJ

Тамбовцева Тетяна, PhD, професор, Ризький технічний університет, м. Рига, Латвійська Республіка
E-mail: tambovceva@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9516-1530
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55359732200
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HvSr6XgAAAAJ

Шауер Петр, C.Sc., професор, директор Інституту сталого бізнесу, завідувач кафедри політології, Університет Економіки, м. Прага, Чеська Республіка
E-mail: šauer@mer-journal.sumy
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3025-8064
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102773967
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9ZjcEigAAAAJ

 

Редакційна рада:

Бистряков Ігор Костянтинович, доктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6482-7099
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=MjTW-ggAAAAJ&hl=en

Вороненко В’ячеслав Ігорович, кандидат економічних наук, доцент, випусковий редактор, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0301-5924
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194565542&zone=
Web of Science ResearcherID: ABA-6542-2022
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0optWPsAAAAJ&hl=ru

Галинська Юлія Вікторівна, доктор економічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8413-8968
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192698960

Галиця Ігор Олександрович, доктор економічних наук, професор, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57483306600
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=I2VFVtAAAAAJ&hl=uk

Дегтярьова Ірина Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4615-0437
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57015406500
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4foQg6cAAAAJ
Web of Science ResearcherID: GLV-4639-2022

Дерев’янко Юрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, заступник головного редактора, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0088-6115
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RHJWc-kAAAAJ

Котляревський О. В. кандидат економічних наук, ТОВ «Гуала Кложерс Україна», м. Суми, Україна

Кочубей Родіон Володимирович, кандидат економічних наук, ПФ «Видавництво «Університетська книга», м. Суми, Україна

Кубатко Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9114-068X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203981844&eid=2-s2.0-85053896189
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZIdOakQAAAAJ

Лепейко Тетяна Іванівна, доктор економічних наук, професор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8667-509X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188702915
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Oa3_SvcAAAAJ&hl

Лукаш Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7521-0577
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223388105
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=cFcL5QMAAAAJ

Маценко Олександр Михайлович, кандидат економічних наук, доцент, відповідальний секретар, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1806-2811
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56074215200&zone=
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EGIHDbAAAAAJ&hl=ru

Сабадаш Віктор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, заступник головного редактора, Сумський державний університет; Громадська організація «Академія підприємництва і менеджменту України», м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1157-212X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56328740200&zone=
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=odOXf-QAAAAJ

Тарасевич Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190259930
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OV7tvToAAAAJ&hl=uk

Шкарупа Олена Василівна, доктор економічних наук, доцент, Сумський державний університет, м. Суми, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8990-0886
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56951053700&zone=
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0mMtZvIAAAAJ