Політика щодо плагіату

Редакція журналу приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали. Редакція користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах. Статті, в яких виявилено текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакційна колегія наукового журналу аналізує будь-який випадок низького рівня оригінальності статті по суті. Якщо текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело.

Рукописи, в яких виявлено запозичення, обробляються на підставі наявного обсягу схожості: якщо у статті унікальність тексту становить менше 70%, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення та повторно подати статтю в новому рукописі.