Відкритий доступ

Редакція наукового журналу дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений на офіційному сайті у розділі Архів.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Автори, чиї статті публікуються у відкритому доступі, зберігають за собою усі авторські права. Видавцю надається право першої публікації. Статті з відкритим доступом публікуються відповідно до Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0, що дозволяє копіювати, адаптувати, відтворювати, розповсюджувати, повторно публікувати та використовувати роботу для будь-яких цілей, у тому числі для адаптації та комерційного використання, за умови відповідного позначення.


Повнотекстові архіви

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для забезпечення надійного та постійного архівування контенту журналу. Цей журнал було прийнято для архівування контенту в глобальній системі LOCKSS.

Open Journal Systems також підтримує систему CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff Safe) для забезпечення надійності та постійності архіву журналу. Цей журнал підписав контракт з архівом CLOCKSS.