ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ

  • Євген Мішенін Сумський державний університет
  • Інесса Ярова Сумський державний університет
  • Віктор Золочевський Сумський державний університет
  • Марія Назаренко Сумський державний університет
  • Катерина Богомолова Сумський державний університет
Ключові слова: еколого-соціальні функції, екосистемні послуги, економічна оцінка, коефіцієнт, лісове господарство, лісові ресурси, лісогосподарювання

Анотація

У статті обґрунтовано теоретико-методичні підходи до визначення економічної цінності еколого-соціальних функцій (послуг) лісових ресурсів відносно вартісної оцінки запасу деревини, а також сформовані основні напрямки до її використання у контексті сталого просторового лісогосподарювання. Запропонована варіантна класифікація функцій лісових ресурсів, особливість якої полягає у такому: лісові ресурси розглядаються у форматі лісоресурсного простору та простору лісогосподарювання; лісові ресурси представлено у взаємозв’язку з їх різноманітною продуктивністю, яка визначає обсяг потоку екосистемних послуг лісів. З цих позицій розширено систему коефіцієнтів економічної цінності еколого-соціальних функцій (екосистемних послуг) лісових ресурсів у річному вимірі відносно рентної оцінки запасу деревини. В системному форматі сформовано напрямки використання економічної оцінки еколого-соціальних функцій лісових ресурсів: інформаційно-аналітичний та еколого-економічний механізм лісогосподарювання в системі сталого управління лісовим господарством. Інформаційно-аналітичний напрямок включає такі складові: лісовпорядкування; державний кадастр та облік лісів; моніторинг лісів; інвентаризація лісів; наукова лісівничо-екологічна складова. В межах еколого-економічного механізму лісогосподарювання в системі сталого просторового розвитку лісового господарства запропоновано використовувати економічну оцінку еколого-соціальних функцій (екосистемних послуг) за такими напрямками: планування, проектування, програмування, використання та відтворення лісових ресурсів; плата за використання лісових ресурсів на багатоцільовій основі; ціноутворення на екосистемну лісову продукцію та послуги; оцінка ефективності, результативності лісогосподарювання; оцінка економічних збитків в системі еколого-економічної відповідальності; капіталізація лісових ресурсів; сертифікація лісів.

Посилання

Лицур, І. М. Еколого-економічні проблеми просторової організації лісового комплексу України : монографія / за заг. ред. Б. М. Данилишина. Київ : РВПС України НАН України, 2010. 317 с.

Макар, С. В. Методология пространственного анализа в обосновании стартегии развития лесного потенциала регионов России. Москва, 2012. 416 с.

Степаненко, М. А. Лісовий комплекс України у форматі сталого розвитку економіки. Проблеми модернізації лісоресурсної сфери у контексті просторового розвитку. Київ : РВПС України НАН України, 2007. С. 151–161.

Ткач, В. П., Торосов, А. С. Концептуальні підходи щодо розробки національної лісової політики України в сучасних умовах. Наукові праці: наук. збірник Лісівничої академії наук України. 2005. Вип. 4. С. 14–21.

Ярова, І. Є., Мішеніна, Н. В., Пізняк, Т. І. Просторовий аналіз відтворення лісоресурсного потенціалу: еколого-економічний аспект. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 406–418.

Синякевич, І. М. Лісова політика України в контексті економічного захисту довкілля, реформування і сталого розвитку лісового господарства. Наукові праці: наук. збірник Лісівничої академії наук України. 2005. Вип. 4. С. 22–29.

Соловій, І. Оцінка послуг екосистем, забезпечуваних лісами України та пропозиції щодо механізмів плати за послуги екосистем. 2016. URL: https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/evaluation_of_forest_ecosystem_services_and_proposals_on_pes_mechanisms.pdf

Мішенін, Є. В., Дегтярь, Н. В. Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 2. С. 243–258. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41682.

Мішенін, Є. В., Дегтярь, Н. В. Стратегічні орієнтири в управлінні екосистемними послугами водно-болотних угідь. Механізм регулювання економіки. 2016. № 1. С. 31–44.

Пoрядок проведения стоимостной оценки экосистемных услуг и определения стоимостной ценности биологического разнообразия. Минск: Минприрода. 2013. URL: http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=142

Мішенін, Є. В., Мішеніна, Н. В., Ярова, І. Є. Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. Вип. 2. С. 209–219.

Christopher, P. Quine, Sallie A. Bailey, Kevin Watts. Sustainable forest management in a time of ecosystem services frameworks: common ground and consequences. J Appl Ecol. 2013. Aug; 50(4), P. 863–867. URL : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810723

Benra F., Nahuelhual L. A trilogy of inequalities: Land ownership, forest cover and ecosystem services distribution. Land Use Policy. 2019. № 82, P. 247–257. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.085058491876&doi=10.1016%2fj.landusepol.2018.12.020&partnerID=40&md5=f7bdcdfd397a4bb3d0f6c47edbed151e DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.12.020

Heider, C., Connelly, A. Why Land Administration Matters for Development, 2016. World Bank Group. URL : http://ieg.worldbankgroup.org/blog/why-land-administrationmatters-development

Kishor, N. M., Castillo, S., Nguyen, N. P., Rosenbaum, K. L. The political economy of decisionmaking in forestry: using evidence and analysis for reform (English). Program on Forests (PROFOR). Washington, D.C. : World Bank Group. 2015. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/635501468180853227/The-political-economy-ofdecision-making-in-forestry-using-evidence-and-analysis-for-reform

Martyn, A., Shevchenko, O., Tykhenko, R., Openko, I., Zhuk, O., Krasnolutsky, O. Indirect corporate agricultural land use in Ukraine: distribution, causes, consequences. J. Business and Globalisation. 2020. Vol. 25. Issue 3. P. 378–395. DOI: 10.1504/IJBG.2020.109029

Kerchner, C., Boumans, R., Boykin-Morris, W. The Value of Kol River Salmon Refuge’s Ecosystem Services. Report Wild Salmon Center. 2008. 52 p.

Yarova, I. Ye. Marketing of ecosystem products and services in forestry: conceptual vision and mechanism of its implementation. Creating competitiveness of Polish and Ukrainian Rural Areas.Warsaw. Warsaw University of Life Sciences Press : SGGW. 2013. P. 95–104.

Mishenin, Y., Yarova, I. & Mishenina, H. (2019). Features of Foresight Methodology Application in the Forestry Complex of Ukraine: Sectoral and Spatial Aspect. Marketing and Management of Innovations. № 4. P. 229–240. DOI: 10.21272/mmi.2019.4

Коваль, Я. В., Мишенин, Е. В., Царенко, А. М., Литвиненко, О. А., Антоненко, И. Я. Воспроизводство лесных ресурсов: эколого-экономические проблемы. Київ : СОПС Украины НАН Украины, 2002. 314 с.

Коваль, Я. В., Антоненко, І. Я. Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика. Київ : РВПС України НАН України, 2004. 163 с.

Кожухов, Н. И., Надирашвили, М. В., Колосов, B. C. Методические положения: экономической оценки лесных ресурсов на базе оптимизационных моделей. Лесной журнал. 1987. № 1. С. 96–101.

Торосов, А. С., Харченко, Ю. В. Методичні принципи застосування рентної концепції під час економічного оцінювання лісових ресурсів. Лісівництво та агролісомеліорація. 2013. Вип. 123. С. 195–200.

Туркевич, И. В. Кадастровая оценка лесов. Москва : Лесн. пром-сть, 1977. 168 с.

Дмитриенко, В. Л. Полезащитные лесные полосы: нормативы и эколого-экономический эффект. Лесное хозяйство. 1993. № 5. 27–28.

Царев, А. П. Экономическая эффективность полезащитных полос из обычных и сортовых тополей. Труды лесоинженерного факультета ПетрГУ. Вып. 7 Петрозаводск : ПетрГУ. 2008. С. 128–135.

Гостинцев, Д. П., Хуторова, А. О. Сельскохозяйственный эффект от внедрения защитных лесополос. Природоустройство. 2011. № 5. С. 36–41.

Пугачева, А. М. Агролесомелиоративные системы-основа развития земледелия. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2018. № 1(49). С. 227–235.

Мишенин, Е. В. Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе. Сумы : ИПП «Мрия-1» ЛТД, 1998. 272 с.

Mishenin, Ye., Yarova, I. (2009). Environmental and economic principles of integration process management for forestry and agriculture Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I. P. Soloviy,W. S. Keeton. Monograph. Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres. P. 317– 332.

Котко, А. А. Включение экосистемной продукции и услуг в систему экономических взаимоотношений. Bio Dat. URL : http://www.biodat.ru/doc/lib/kotko3.html#1.

Антоненко, І. Я. Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України: макроекономічні важелі. Монографія за заг. ред. д-р. екон. наук., проф., ч-к. НАН України Б. М. Данилишина. Київ : КУТЕП-Інформ, 2008. 359 с.

Ярова, І. Є. Лісогосподарювання як нова соціо-еколого-економічна парадигма. Механізм регулювання економіки. 2012. № 2 (60). С. 45–52.

Методика экономической оценки важнейших видов природных ресурсов. Проект – Москва, 1980. 97 с.

Методические рекомендации. Количественная оценка влияния рубок леса на среду. Москва : ВНИИЛМ, 1981. 33 с.

Методичні вказівки з економічної оцінки лісових ресурсів. Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, 2009. 51 с.

Анцукевич, О. Н. Экономическая оценка лесов рекреационного назначения. Лесное хозяйство. 1990. № 5. С. 33–35.

Бобруйко, Б. И. Метод экономической оценки водорегулирующей функции лесов Европейской части СССР. Лесное хозяйство. 1980. № 3. С. 10–12.

Бобруйко, Б. И., Мельчанов, В. А. Экономическая оценка стокоочищающих свойств защитных насаждений по берегам рек и водоемов. Лесной журнал. 1987. № 2. С. 96–102.

Врублевська, О. В., Кульчицький-Жигайло, І. Є. Кількісне та економічне оцінювання продуктивності водоохоронної функції лісу. Науковий вісник. 2007. Вип. 17.6. С. 58–64.

Максимів, Л. І., Яворська, О. М. Економічна оцінка ролі лісових екосистем у регулюванні складу атмосферного повітря. Наукові праці: наук. збірник Лісівничої академії наук України. 2005. Вип. 4. С. 47–51.

Малюга, В. М. Захисні лісові насадження – важливий структурний елемент у формуванні національної екологічної мережі. Лісництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. Харків : УкрНДІЛГА. 2008. Вип. 113. С. 150–158.

Ильин, Н. И., Лукманова, А. М., Немчин, А. М. Управление проектами. Под общ. ред. Шапиро, В. Д. Санкт-Петербург : «Два Три», 1996. 610 с.

Дубас, Р. Г. Методичні підходи еколого-економічної оцінки лісових ресурсів. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_5.

Хоссейн, А. Стоимостная оценка угледепонирующей функции экосистемных ресурсов городских лесов. URL : http://www.sciencebsea.bgita.ru/2017/les_komp_2017/askari_st.htm

Енциклопедія сучасної України. Лісовпорядкування URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55699.

Сертифікація та моніторинг лісів. URL: https://kyivlis.gov.ua/sertyfikatsiya-ta-monitoryng-lisiv.

Закон щодо проведення національної інвентаризації лісів. URL: http://www.auc.org.ua/novyna/parlament-uhvalyv-zakon-shchodo-provedennya-nacionalnoyiinventaryzaciyi-lisiv.

Lyczur, I. M. (2010). Ekologo–ekonomichni problemy prostorovoyi organizaciyi lisovogo kompleksu Ukrayiny [Ecological and economic problems of spatial organization of the forest complex of Ukraine]: monograph. (Eds.) prof., B. M. Danylyshyn. Kyiv: RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Makar, S. V. (2012). Metodologiya prostranstvennogo analiza v obosnovanii startegii razvitiya lesnogo potentsiala regionov Rossii [Methodology of spatial analysis in substantiation of strategy of development of forest potential of regions of Russia] (Doctor’s thesis). Moscow [in Russian].

Stepanenko, M. A. (2007). Lisovyj kompleks Ukrayiny u formati stalogo rozvytku ekonomiky. Problemy modernizaciyi lisoresursnoyi sfery u konteksti prostorovogo rozvytku. [Forest complex of Ukraine in the format of sustainable economic development. Problems of modernization of forest resources in the context of spatial development]. Kyiv : RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Tkach, V. P., Torosov, A. S. (2005). Konceptualni pidxody shhodo rozrobky nacionalnoyi lisovoyi polityky Ukrayiny v suchasnyx umovax [Conceptual approaches to the development of national forest policy of Ukraine in modern conditions]. Naukovi praci: nauk. zbirnyk Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny – Scientific collection of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 4, 14–21 [in Ukrainian].

Yarova, I. Ye., Mishenina, N. V., Piznyak, T. I. (2018). Prostorovyj analiz vidtvorennya liso resursnogo potencialu: ekologo-ekonomichnyj aspekt [Spatial analysis of forest resource potential reproduction: ecological and economic aspect]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 1, 406–418 [in Ukrainian].

Synyakevych, I. M. (2005). Lisova polityka Ukrayiny v konteksti ekonomichnogo zaxystu dovkillya, reformuvannya i stalogo rozvytku lisovogo gospodarstva [Forest policy of Ukraine in the context of economic protection of the environment, reform and sustainable development of forestry]. Naukovi praci: zb.nauk.pracz Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny – Scientific collection of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 4, 22–29 [in Ukrainian].

Soloviy, I. (2016). Ocinka poslug ekosystem, zabezpechuvanyx lisamy Ukrayiny ta propozy`ciyi shhodo mexanizmiv platy za poslugy ekosystem [Evaluation of ecosystem services provided by forests of Ukraine and proposals on payment mechanisms for ecosystem services]. Retrieved from https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/evaluation_of_forest_ecosystem_services_and_proposals_on_pes_mechanisms.pdf [in Ukrainian].

Mishenin, Ye. V., Degtyar, N. V. (2015). Ekonomika ekosystemnyx poslug: teoretykometodologichni osnovy [Economics of ecosystem services: theoretical and methodological foundations]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 2, 243–258 [in Ukrainian].

Mishenin, Ye. V., Degtyar, N. V. (2016). Strategichni oriyentyry v upravlinni ekosystemnymy poslugamy vodno-bolotnyx ugid [Strategic guidelines in the management of wetland ecosystem services]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 1, 31–44 [in Ukrainian].

Poryadok provedeniya stoimostnoy otsenki ekosistemnyih uslug i opredeleniya stoimostnoy tsennosti biologicheskogo raznoobraziya [The procedure for the valuation of ecosystem services and determination of the value of biological diversity]. Minsk : Minpriroda. 2013. Retrieved from http://tnpa.ecoinv.by/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=142. [in Russian].

Mishenin, Ye. V., Mishenina, N. V., Yarova, I. Ye. (2013) Rozvytok marketyngu ekosystemnoyi produkciyi ta poslug u lisoresursnij sferi [Development of marketing of ecosystem products and services inthe forest resource sphere]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 2, 209–219 [in Ukrainian].

Christopher, P. Quine, Sallie A. Bailey, Kevin Watts (2013) Sustainable forest management in a time of ecosystem services frameworks: common ground and consequences. J. Appl Ecol, 50(4), 863–867 Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3810723/

Benra, F., Nahuelhual, L. A. (2019). trilogy of inequalities: Land ownership, forest cover and ecosystem services distribution. Land Use Policy, 82, 247–257.

Heider, C., Connelly, A. Why Land (2016). Administration Matters for Development. World Bank Group. Retrieved from http://ieg.worldbankgroup.org/blog/why-land-administrationmattersdevelopment

Kishor, N. M., Castillo, S., Nguyen, N. P., Rosenbaum, K. L. (2015). The political economy of decision-making in forestry : using evidence and analysis for reform (English). Program on Forests (PROFOR). Washington, D.C. : World Bank Group. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/635501468180853227/The-political-economy-ofdecision-making-in-forestry-using-evidence-and-analysis-for-reform

Martyn, A., Shevchenko, O., Tykhenko, R., Openko, I., Zhuk, O., Krasnolutsky, O. (2020). Indirect corporate agricultural land use in Ukraine: distribution, causes, consequences. Int. J. Business and Globalisation, 25(3), 378–395. DOI: 10.1504/IJBG.2020.109029 [in Ukrainian].

Kerchner, C., Boumans, R., Boykin-Morris, W. 2008. The Value of Kol River Salmon Refuge’s Ecosystem Services. Report. – Wild Salmon Center.

Yarova, I. Ye. (2013). Marketing of ecosystem products and services in forestry: conceptual vision and mechanism of its implementation. Creating competitiveness of Polish and Ukrainian Rural Areas. Warsaw : Warsaw University of Life Sciences Press. Wydawnictwo SGGW.

Mishenin, Y., Yarova, I. & Mishenina, H. (2019). Features of Foresight Methodology Application in the Forestry Complex of Ukraine: Sectoral and Spatial Aspect. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 4, 229–240 [in Ukrainian].

Koval, Ya. V., Mishenin, E. V., Tsarenko, A. M., Litvinenko, O. A., Antonenko, I. Ya. (2002). Vosproizvodstvo lesnyih resursov: ekologo-ekonomicheskie problemyi [Reproduction of forest resources: environmental and economic problems]. Kyiv: SOPS Ukrainyi NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Koval, Ya. V., Antonenko, I. Ya. (2004). Ekonomichna (groshova) ocinka pryrodnyx resursiv lisovogo fondu Ukrayiny: teoriya, metodologiya, metodyka [Economic (monetary) assessment of natural resources of the forest fund of Ukraine: theory, methodology, techniques ]. Kyiv : RVPS Ukrayiny NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Kozhuhov, N. I., Nadirashvili, M. V., Kolosov, B. C. (1987). Metodicheskie polozheniya: ekonomicheskoy otsenki lesnyih resursov na baze optimizatsionnyih modeley [Methodological provisions: economic assessment of forest resources based on optimization models]. Lesnoy zhurnal – Forest Journal, 1, 96–101 [in Russian].

Torosov, A. S., Xarchenko, Yu. V. (2013). Metodychni pryncypy zastosuvannya rentnoyi koncepciyi pid chas ekonomichnogo ocinyuvannya lisovyx resursiv [Methodical principles of application of the rent concept during economic estimation of forest resources]. Lisivnycztvo ta agrolisomelioraciya – Forestry and agroforestry, 123, 195–200 [in Ukrainian].

Turkevich, I. V. (1977). Kadastrovaya otsenka lesov [Cadastral valuation of forests] Moscow : Lesn. prom-st [in Russian].

Dmitrienko, V. L. (1993). Polezaschitnyie lesnyie polosyi: normativyi i ekologo-ekonomicheskiy effect [Protective forest belts: standards and ecological and economic effect] Lesnoe hozyaystvo – Forestry, 5, 27–28 [in Russian].

Tsarev, A. P. (2008). Ekonomicheskaya effektivnost polezaschitnyih polos iz obyichnyih i sortovyih topoley [Economic efficiency of shelterbelts made of common and varietal poplars] Trudyi lesoinzhenernogo fakulteta PetrGU – Proceedings of the Forest Engineering Faculty of PetrSU, 7, 128–135 Petrozavodsk : PetrGU [in Russian].

Gostintsev, D. P., Hutorova, A. O. (2011). Selskohozyaystvennyiy effekt ot vnedreniya zaschitnyih lesopolos [Agricultural effect from the introduction of protective forest belts] Prirodoustroystvo – Nature management, 5, 36–41 [in Russian].

Pugacheva, A. M. (2018). Agrolesomeliorativnyie sistemyi-osnova razvitiya zemledeliya. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vyisshee professionalnoe obrazovanie [Agroforestry systems are the basis for the development of agriculture]. Bulletin of the Nizhnevolzhsky agro-university complex: science and higher professional education – Bulletin of the Nizhnevolzhsky agro-university complex: science and higher professional education, 1(49), 227–235 [in Russian].

Mishenin, Ye. V. (1998). Ekologo-ekonomicheskie problemyi prirodopolzovaniya v lesnom komplekse [Ecological and economic problems of nature management in the forestry complex]. Sumy : IPP «Mriya-1» LTD [in Ukrainian].

Mishenin, Ye., Yarova, I. (2009). Environmental and economic principles of integration process management for forestry and agriculture Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I. P. Soloviy, W. S. Keeton. Monograph. Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres [in Ukrainian].

Kotko, A. A. Vklyuchenie ekosistemnoy produktsii i uslug v sistemu ekonomicheskih vzaimootnosheniy [Inclusion of ecosystem products and services in the system of economic relations]. Elektronnyiy zhurnal Bio Dat – Electronic journal Bio Dat. Retrieved from http://www.biodat.ru/doc/lib/kotko3.html#1 [in Russian].

Antonenko, I. Ya. (2008). Ekologo-ekonomichni priorytety modernizaciyi lisoresursnogo kompleksu Ukrayiny: makroekonomichni vazheli [Ecological and economic priorities of modernization of the forest resource complex of Ukraine: macroeconomic levers]: monograph. (Eds.) prof. B. M. Danylyshyn. Kyiv: KUTEP-Inform [in Ukrainian].

Yarova, I. Ye. (2012). Lisogospodaryuvannya yak nova socio-ekologo-ekonomichna parady`gma [Forest management as a new socio-ecological-economic paradigm]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2 (60), 45–52 [in Ukrainian].

Metodika ekonomicheskoy otsenki vazhneyshih vidov prirodnyih resursov [Methodology for the economic assessment of the most important types of natural resources]. Project. Moscow [in Russian].

Metodicheskie rekomendatsii. Kolichestvennaya otsenka vliyaniya rubok lesa na sredu [Guidelines. Quantifying the impact of forest felling on the environment]. Moscow : VNIILM [in Russian].

Metodychni vkazivky z ekonomichnoyi ocinky lisovyx resursiv [Methodical instructions on economic assessment of forest resources]: Ukrayinskyj nauk.-doslidnyj instytut lisovogo gospodarstva i agrolisomelioraciyi im. G. M. Vysoczkogo. (2009). [in Ukrainian].

Antsukevich, O. N. (1990) Ekonomicheskaya otsenka lesov rekreatsionnogo naznacheniya [Methodical instructions for economic assessment of forest resources]. Lesnoe hozyaystvo – Forestry, 5, 33–35 [in Russian].

Bobruyko, B. I. (1980). Metod ekonomicheskoy otsenki vodoreguliruyuschey funktsii lesov Evropeyskoy chasti SSSR [The method of economic assessment of the water-regulating function of forests in the European part of the USSR]. Lesnoe hozyaystvo - Forestry, 3, 10–12 [in Russian].

Bobruyko, B. I., Melchanov, V. A. (1987). Ekonomicheskaya otsenka stokoochischayuschih svoystv zaschitnyih nasazhdeniy po beregam rek i vodoemov [Economic evaluation of the runoff-cleaning properties of protective plantations along the banks of rivers and reservoirs]. Lesnoy zhurnal – Forest Journal, 2, 96–102 [in Russian].

Vrublevska, O. V., Kulchyczkyj-Zhygajlo, I. Ye. (2007). Kilkisne ta ekonomichne ocinyuvannya produktyvnosti vodooxoronnoyi funkciyi lisu [Quantitative and economic evaluation of the productivity of the forest water protection function]. Naukovyj visnyk – Scientific Bulletin, 17(6), 58– 64 [in Ukrainian].

Maksymiv, L. I., Yavorska, O. M. (2005). Ekonomichna ocinka roli lisovyx ekosystem u regulyuvanni skladu atmosfernogo povitrya [Economic assessment of the role of forest ecosystems in regulating the composition of atmospheric air]. Naukovi praci: nauk. zbirnyk Lisivnychoyi akademiyi nauk Ukrayiny – Scientific collection of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 4, 47–51 [in Ukrainian].

Malyuga, V. M. (2008). Zaxysni lisovi nasadzhennya – vazhlyvyj strukturnyj element u formuvanni nacionalnoyi ekologichnoyi merezhi [Protective forest plantations are an important structural element in the formation of the national ecological network]. Lisnycztvo i agrolisomelioraciya : zb. nauk. Pracz – Forestry and agroforestry: a collection of scientific papers. Xarkiv : UkrNDILGA, 113, 150–158 [in Ukrainian].

Ilin, N. I., Lukmanova, I. G., Nemchin, A. M., Shapiro, V. D. (1996). Upravlenie proektami. SPb. : “Dva Tri” [in Russian].

Dubas, R. G. (2011). Metodychni pidxody ekologo - ekonomichnoyi ocinky lisovyx resursiv [Methodical approaches of ecological - economic estimation of forest resources]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 11. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_5 [in Ukrainian].

Hosseyn, A. (2017). Stoimostnaya otsenka ugledeponiruyuschey funktsii ekositsemnyih resursov gorodskih lesov [Valuation of the coal-depositing function of the ecosystems resources of urban forests]. Retrieved from http://www.sciencebsea.bgita.ru/2017/les_komp_2017/askari_st.htm [in Russian].

Encyklopediya suchasnoyi Ukrayiny. Lisovporyadkuvannya. [Encyclopedia of modern Ukraine. Forest management]. Retrieved from http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55699 [in Ukrainian].

Sertyfikaciya ta monitoryng lisiv [Certification and monitoring of forests] Retrieved from https://kyivlis.gov.ua/sertyfikatsiya-ta-monitoryng-lisiv [in Ukrainian].

Zakon shhodo provedennya nacionalnoyi inventaryzaciyi lisiv [Law on conducting a national forest inventory]. Retrieved from http://www.auc.org.ua/novyna/parlament-uhvalyv-zakon-shchodoprovedennya-nacionalnoyi-inventaryzaciyi-lisiv [in Ukrainian].

Переглядів статті: 144
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Мішенін, Є., Ярова, І., Золочевський, В., Назаренко, М., & Богомолова, К. (2021). ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОГО-СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ. Mechanism of an Economic Regulation, (1 (91), 70-91. https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.06