ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУДНОБУДУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Ключові слова: економіка моря, Блакитна економіка, суднобудування, економічна місія суднобудування, державна економічна політика, національна стратегія, мотивація ділової активності, світовий досвід

Анотація

Автори у цій статті розглядають проблеми, які випливають з їхнього бачення майбутнього розвитку в Україні видів економічної діяльності, що пов’язані з освоєнням ресурсів Світового океану. Проведений огляд ґрунтується на застосуванні методу класичного аналізу контенту, розміщеного в друкованих та електронних носіях інформації. Завдяки опрацюванню статистичних даних міжнародних організацій, виявлено, що багато прибережних країн сповна використовують своє вигідне географічне розташування для розв’язання низки важливих задач. По-перше, це забезпечення своїх громадян продовольством завдяки промисловому видобутку риби, морепродуктів, водорості та марикультурі. По-друге, відбувається стабілізація соціальної ситуації у відповідних регіонах через створення та збереження робочих місць. Виявлено економічну місію суднобудування як продуцента унікальних засобів виробництва, що уможливлюють трудову діяльність людини в неприродному для неї середовищі морських та океанічних просторів. Підкреслено, що без суднобудування країна або не буде спроможною розвивати свою Блакитну економіку, або залежатиме від зовнішніх постачальників елементів її основного капіталу. Наведено приклади нарощування світового комерційного флоту, що відбиває динаміку піднесення економіки моря. Сконцентровано увагу на зусиллях, які докладають уряди морських держав для створення належних умов для розвитку суднобудівних підприємств. На підґрунті вивчення цього досвіду, окреслено перспективи взаємодії органів влади та суднобудівного бізнесу в нашій країні. Головними з них є: по-перше, державні замовлення на будівництво кораблів для військово-морського флоту та суден, що його обслуговують; по-друге, заохочення наукових досліджень щодо розвитку сучасних технологій, які використовують на всіх етапах життєвого циклу суден; по-третє, розв’язання проблем щодо формування актуальних фахових компетенцій персоналу інжинірингових компаній та корабелень. Наголошено, що до процесу розробки відповідних планів, програм, стратегій залучають продуцентів, науковців, політиків, профспілки, інші верстви громадянського суспільства.

Посилання

Building a Sustainable and Resilient Ocean Economy Beyond 2030. (2023). Trade and Environment Review. Available at: https://unctad.org/ter2023

Maritime Agenda 2025. The Future of Germany as a Maritime Industry Hub. (2017). The Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. Berlin. Available at: https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/maritime-agenda-2025.pdf?_blob=publicationFile&v=1

New Blue Economy (2023). Department of Commerce. National Oceanic and Atmospheric Administration. Available at: https://www.noaa.gov/blue-economy

China's Rising Tide: Expanding Investment in Blue Finance (2023). Available at: https://www.weforum.org/agenda/2023/06/chinas-rising-tide-expanding-investment-in-blue-finance-amnc23/

Parsyak, V., Zhukova, О, Vashchylenko, А. (2023). Blue Economy of Ukraine: Potential and Perspectives of Integration into the European Space. Three Seas Economic Journal, 4(1), 58–63 (accessed August 1, 2023).

Parsiak, V.N. (2018). Maritime economy. Kherson : Helvetica Publishing House, 395 р. (accessed August 4, 2023).

Parsiak, V.N. (2015). Institutionalism theory and the future of Ukrainian shipbuilding. Shipbuilding & marine infrastructure, 2, 173–188. (accessed August 6, 2023).

Shevchuk, O.A., Haivanovych, N.V. (2023). Current state, problems and prospects for the development of sea freight transport in Ukraine and the world. Economic Bulletin of NTUU "KPI", 25, 59–64. (accessed August 4, 2023).

Slobodian, V.V. (2019). Current issues of container shipping development in Ukraine. Pryazovskyi economic herald, 5(16), 29–35. (accessed August 4, 2023).

Davydenko, I.V. (2017). Current state of implementation of Odesa's cruise potential. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 14(1), 79–83. (accessed August 8, 2023).

Semenov, V.F., Altukhova, V.V. (2022). Specifics of tourist activity of sea cruises and localisation of their economic activity. Scientific Bulletin of the Flight Academy. The series: Economics, Management and Law, 6, 106–112. (accessed August 8, 2023).

Tiutiunnyk, H.O (2022). Development of institutional support for mariculture in Ukraine: implementation of international experience. Economic innovations, (Issue 24, 2(83), 158–184). (accessed August 9, 2023).

Number of ships in the world merchant fleet, by type (2022). Available at: https://www.statista.com/statistics/264024/number-of-merchant-ships-worldwide-by-type/

Review of Mar. Transport. Chapter 2. (2022). United Nations Conference on Trade and Development, Available at: https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2022ch2_en.pdfitime

World merchant fleet and top 15 ship owning countries (2021). Available at: http://infomaritime.eu/index.php/2021/08/22/top-15-shipowning-countries/

Maritime Transport. Merchant Fleet. (2022). Available at: https://hbs.unctad.org/merchant-fleet/

Jones, W.L. (2021). The Merchant Marine Act of 1920. Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York, 9(2). American Foreign Trade Relations, 89–98.

Bari, А. (2023). Financing shipbuilding. Available at: https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/financing-shipbuilding-1614784491

New, Advanced and Value-Added Innovative Ships. (2023). Available at: https://cordis.europa.eu/project/id/769419

Agreement respecting normal competitive conditions in the commercial shipbuilding and repair industry. (1994). Available at: https://www.oecd.org/sti/ind/1880215.pdf

LeaderSHIP 2020. (2013). The Sea, New Opportunities for the Future. European Commission. Brussels, 20th of February. Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10504/attachments/1/translations

The National Masterplan for Maritime Technologies (NMMT). (2011). Blue Growth Maritime Technologies Sustainable Solutions. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. Available at: https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/nationaler-masterplan-maritime-technologien-flyer.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Maritime Agenda 2025. (2017). The future of Germany as a maritime industry hub, Federal ministry for economic affairs and Energy. Available at: https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/maritime-agenda-2025.pdf?_blob=publicationFile&v=1

Focusing on opportunities. Minister's Message. (2012). Government of Cаnada. Available at: https://ised-isde.canada.ca/site/shipbuilding-industrial-marine/en/focusing-opportunities

National Shipbuilding Strategy: The Future of Naval Shipbuilding in the UK. (2017). Ministry of Defense. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/643873/NationalShipbuildingStrategy_lowres.pdf

New UK shipbuilding vision launched. (2022). Available at: https://www.gov.uk/government/news/new-uk-shipbuilding-vision-launched

National Shipbuilding Strategy. A refreshed strategy for a globally successful, innovative and sustainable shipbuilding enterprise. (2022). National Shipbuilding Office. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061201/_CP_605___National_Shipbuilding_Strategy_Refresh.pdf

Переглядів статті: 103
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Парсяк, В., & Жукова, О. (2023). ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СУДНОБУДУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 62-68. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.09
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ