ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ЕКОІННОВАЦІЙ В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА СТЕЙКХОЛДЕРІВ В СИСТЕМІ «ПІДПРИЄМСТВО-РЕГІОН-ДЕРЖАВА»

  • Му Цзяньмін Національний університет «Одеська політехніка»
  • Олексій Гончаренко Сумський державний університет
  • Юлія Чорток Сумський державний університет
  • Анастасія Яременко Сумський державний університет
Ключові слова: кроссекторне партнерство, логістична інфраструктура, регіон, стейкхолдери

Анотація

Реалізація євроінтеграційних прагнень України в усіх сферах суспільного розвитку підвищує вимоги до регіональної політики та розширює критерії її ефективності. Важливим при цьому є вибір ефективних методів і підходів до управління, використання яких забезпечить конкурентоспроможність та сталий розвиток регіону. За таких умов завданням регіональних органів влади є ініціювання формування якісно нових інституційних основ нової моделі розвитку регіону, де гармонійно поєднуються економічні, соціальні та екологічні чинники, яка реалізовуватиметься при активній взаємодії з іншими суб’єктами господарювання. Багаторічний досвід розвитку міжсекторного партнерства (моделі партнерства держави (влади), бізнесу та громади) у країнах Європи доводить, що таке партнерство сприяє постійному та налагодженому діалогу у суспільстві. А тому в умовах проведення реформи в Україні актуальним стає питання розробки і дотримання правил і принципів партнерства, конструктивного співробітництва стейкхолдерів, тобто створення моделі, що сприятиме підвищенню соціо-еколого-економічної відповідальності усіх учасників при реалізації заходів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку регіону. Врахування інтересів усіх стейкхолдерів стає особливо актуальним при розбудові логістичної інфраструктури, функціонування якої впливає як на соціально-економічний розвиток регіону, так і на стан навколишнього природного середовища. Головню метою дослідження стало дослідження проблем формування логістичної інфраструктури регіону, які обумовлюють необхідність відповідального ставлення бізнесу та влади до суспільства та навколишнього середовища. Для цього було проаналізовано зарубіжні та українські публікації, що стосуються формування регіональної логістичної інфраструктури та твердженнях про соціальну та екологічну відповідальність зацікавлених сторін. У дослідженні запропоновано основні принципи планування логістичної інфраструктури на основі міжгалузевого партнерства зацікавлених сторін, що, на думку авторів, сприяло б сталому розвитку регіону та підвищило рівень та ефективність регіональної логістики.

Посилання

Chortok, Yu. V., Nechyporenko, R. M. (2017). Lohistychna infrastruktura zelenykh Smart-city [Logistical infrastructure of green smart-cities]. Visnyk of Sumy state University. Series “Economics”, 4, 16−21. Retrieved from http://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/08/2_Чорток.pdf.

Chortok Yu. V.. Rodymchenko A. O. (2014). Formation of organizational and economic mechanism of environmentally-oriented regional logistic system. The Economic Annals-ХХI, 9-10 (2), 60−63. Retrieved from http://soskin.info/en/ea/2014/9-10/contents_43.html

Ginevičius, R., Gedvilaitė, D., Stasiukynas, A., Čepel, M. (2018). Integrated Assessment of the Socioeconomic Systems’ Development. Economics and Sociology, 11(1), 11−21. Retrieved from http://doi.org/10.14254/2071789X.2018/11-1/1

Global Infrastructure Connectivity Alliance / Logistics Performance Index. Retrieved from https://www.gica.global/activity/logistics-performance-index-lpi

Karintseva O. I. (2017). Economic restructuring in Ukraine in view of destructive effect of enterprises on environment. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 38 (4), 1−11. Retrieved from http://ceser.in/ceserp/index.php/ijees/article/view/5294

Krykavskyi, Y. V. Lohistyka: Osnovy teorii [Logistics: Theoretical Basics] (2004)., Lviv Polytechnic National University, Intelekt-zakhid, 416 p.

Mukhtarova, K. S., Trifilova, A. A., Zhidebekkyzy, A. (2016). Commercialization of Green Technologies: an Exploratory Literature Review. Journal of International Studies, 9 (3), 75−87. Retrieved from http://doi.org/10.14254/2071-8330.2016/9-3/6

Oláh, J., Karmazin, Gy., Máté, D., Grabara, J. K., Popp, J. (2017). The effect of acquisition moves on income, pre-tax profits and future strategy of logistics firms, Journal of International Studies, 10 (4), 233−245. Retrieved from http://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-4/18

Onyshchenko, V. O., Bryzhan, I. A., Chevhanova, V.Y., (2014). Ecologic-oriented development of Ukraine’s economy: problems and prospects, Actual problems of economics, 5, 261 – 270.

Rodymchenko, A., Chortok, Yu., Yevdokymov, A. (2012). Formuvannia rehionalnykh lohistychnykh system v Ukraini [Forming regional logistic centers in Ukraine], Economic space: Digest of scientific works, 62., 79−84. Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29254/1/Econ.prostir_Chortok.pdf

Top 3 technologies of the future that change logistics. Retrieved from https://www.trans.eu/ua/blog/lohistyka4-0/technologii-majbutniogo/

Shkarupa, O. V., Karintseva, O. I., Shkarupa, I. S. (2016). Innovation Potential of Ecological Modernization for Green Growth of Economics: A Case Study. International Journal of Ecology & Development, 1(31), 73−82. Retrieved from http://www.ceser.in/ceserp/index.php/ijed/article/view/4044

Shusheng, Sun. (2008). Study on Systematic Structure of Modern Regional Logistics Industry, Proceedings of the 5th International Conference on Innovation & Management, December 10-11, 261−270. Retrieved from http://www.pucsp.br/icim/ingles/downloads/pdf_proceedings_2008/96.pdf

Velychko, O., Velychko, L. (2017). Logistical modelling of managerial decisions in social and marketing business systems, Journal of International Studies, 10(3), 206−219. Retrieved from http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/15

Shliakhy-dorohy: maibutnie ukrainskoi lohistyky [Ways-roads: the future of Ukrainian logistics]. Retrieved from https://kmbs.ua/ua/article/logistcs-future

WIPO. Global Innovation Index. Retrieved from https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/

WIPO. Global Innovation Index. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018intro5.pdf

World Bank Data / Logistics performance index. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.LOGS.XQ

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2021-10-30
Як цитувати
Цзяньмін, М., Гончаренко, О., Чорток, Ю., & Яременко, А. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ ЕКОІННОВАЦІЙ В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА СТЕЙКХОЛДЕРІВ В СИСТЕМІ «ПІДПРИЄМСТВО-РЕГІОН-ДЕРЖАВА». Mechanism of an Economic Regulation, (4 (94), 22-29. https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.03