ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

  • Людмила Захаркіна Сумський державний університет
  • Володимир Новіков Сумський державний університет
Ключові слова: вартість бізнесу, макроекономічне середовище, прибутковість, волатильність

Анотація

Сьогодні фінансові ринки зазнають трансформації та змін під впливом економічної турбулентності, прискорення технологічного розвитку та глобалізації. Існує попит на підприємництво, яке спрямоване на максимізацію ринкової вартості, інновації та соціальний розвиток. Однак, поки що не зрозумілим є відносна важливість різних факторів, які визначають загальний стан бізнесу та можливість його зростання. Загалом, це дослідження підкреслює необхідність вивчення впливу макро- та мікроекономічних показників середовища на прибутковість бізнесу в динаміці. Для оцінки впливу макроекономічних показників на прибутковість малого, середнього та великого бізнесу, на основі аналізу літературних джерел сформовано гіпотези дослідження, які перевірені методом кореляційно-регресійного аналізу. Використовуваний дослідницький метод базується на умові, де значення p <0.05 є значущим. Серед незалежних показників вихідними даними були обрані рівень безробіття, індекс інфляції, капітальні вкладення в підприємства та обсяг реалізованої продукції. В якості залежної змінної обрано значення чистого прибутку серед малих, середніх та великих підприємств протягом 2010−2020 років. Коефіцієнт регресії R = 0.8883 свідчить про високу щільність зв'язку між чистим прибутком підприємств і незалежними факторами. З огляду на отримані результати видно, що статистично значущим для моделі був показник інфляції (р = 0.0249). Рівень чистого прибутку та загальний рівень стабільності бізнесу зростає через уповільнення інфляції. Це нове розуміння має сприяти покращенню прогнозів впливу макроекономічних факторів на розвиток бізнесу, а також можливість передбачити подальші дії власників та акціонерів таких підприємств в умовах ринкової нестабільності. Для подальших досліджень можуть бути використані показники соціального та інтелектуального капіталу як чинники зростання вартості бізнесу.

Посилання

Arnold, G. (2004) The Financial Times Guide to Investing. A Definitive Introduction to Investment and the Financial Markets, 410.

Bilomistniy, O. M., Bilomistna, I. I., & Galushko, Y. P. (2017). Influence external and internal factors to financial security of enterprise. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 1(22), 105−111, https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2559

Govorushko, T. A., Obushna, N. I., & Rovny, Ya. A. (2013). Formation of a system of factors of enterprise value. Torhivlia i rynok Ukrainy, 4, 121−130, http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/10872/1/263.pdf

Kharchuk, S. A. (2020). The state of investment activity of Ukrainian enterprises in conditions of economic instability. Ekonomika ta derzhava, 1, 66−72, https://doi.org/10.32702/23066806.2020.1.66

Levchak, I. Ya. (2014). The cost of the enterprise as a criterion for effective management. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Ser. : Ekonomika., 1(42), 104-108, http://www.irbisnbuv.gov.ua/

Luwihono, A., Suherman, B., Sembiring, D., Rasyid, S., Kalbuana, N., Saputro, R., ... & Rusdiyanto, R. (2021). Macroeconomic effect on stock price: Evidence from Indonesia. Accounting, 7(5), 1189−1202.

Melikhov, А. А. (2020). Factors of competitive development of the enterprise in a turbulent environment. Menedzher, 88(3), 55–61, https://doi.org/10.35340/2308-104x.2020.88-3-05

Official website of the National Bank of Ukraine, https://bank.gov.ua/

Pagach, D. P., & Warr, R. S. (2010). The effects of enterprise risk management on firm performance. Available at SSRN 1155218, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1155218

Rappaport, A. (1998). Creating shareholder value: a guide for managers and investors. Rev. and updated ed. New York: Free Press, 205.

Sitak, I. L., Ivakhnenko, A. V. (2020). Features of risk management in modern conditions. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI". Ekonomichni nauky, 2(4), 125−128. https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.125

Official website of the State Statistics Service of Ukraine documents publishing, https://ukrstat.org/en

Strelnikov, R. M., Filatova, Yu. D. (2018). Proceeds from the sale of finished products as a source of capital investment of an industrial enterprise. Molodyi vchenyi, 3(2), 704−707, http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/155.pdf

Tomalya, T. S., & Pastushok, V. M. (2017). The role of intellectual capital in shaping the value of the enterprise. Ekonomichni nauky, 6(1), 217−221, http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6250/1/29.pdf

Vasilyeva, N. K., Mironenko, O. A., Samarets, N. M., & Chorna, N. O. (2017). Econometrics in spreadsheets. Dnipro: Dniprovskyi derzhavnyi ahrarno-ekonomichnyi universytet, https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/713/1/Posibnyk.pdf

Volkova, Yu. V. (2021). Current trends in investing economic activities of enterprises. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia: ekonomichna, 1(22), 48−57, https://economics.donntu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/04/7-Volkova-Iu..pdf

Переглядів статті: 242
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2021-10-30
Як цитувати
Захаркіна, Л., & Новіков, В. (2021). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Mechanism of an Economic Regulation, (4 (94), 53-60. https://doi.org/10.21272/mer.2021.94.07