МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІД ВПЛИВОМ РЕЦЕСІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ

  • Віктор Сабадаш Сумський державний університет
  • Ярослава Чорна Сумський державний університет
  • Катерина Фалько Сумський державний університет
Ключові слова: логістика, логістична архітектура, пандемія, ланцюг поставок, технологія, витрати, збитки, інновація, трансформація, COVID-19

Анотація

Рецесія, викликана пандемією COVID-19, впливає на діяльність економічних суб’єктів у переважній більшості секторів. Очевидно, що вплив фактору пандемії на транспортнологістичний сектор досяг значного масштабу. Логістичні компанії, які приймають участь у переміщенні (доставці) й зберіганні товарів (вантажів), безпосередньо постраждали від SARSCoV-2. Будучи невід’ємною частиною виробничо-збутових ланцюгів як всередині країн, так і на глобальному ринку, логістичні компанії безпосередньо сприяють торгівлі й комерції та допомагають компаніям доставляти свою продукцію (товари) клієнтам (покупцям, споживачам). Таким чином, збої в ланцюгу поставок, викликані пандемією, суттєво впливають на конкурентоспроможність компаній, комунікації, економічне зростання, створення і збереження робочих місць, масштабування бізнесу. У роботі досліджено функціонування логістичних систем і міжнародних транспортних ланцюгів поставок у складних умовах рецесії, викликаної пандемією COVID-19. Проведено критичний аналіз архітектури, можливостей і ефективності глобальної логістики та викликів, що формують сучасні тренди й поведінку (виробничу, збутову, маркетингову, ін.) економічних суб’єктів. У роботі досліджено впливи пандемії SARS-Cov-2 на ефективність даних систем, а саме – економічний і маркетингові аспекти, а також зрушення в організаційній структурі. У дослідженні виявлено й проаналізовано актуальні трансформації торговельних і логістичних зв’язків і наголошено на необхідності розбудови нової логістичної архітектури з урахуванням ключових чинників впливу на галузь через визначення комплексу економічних (фінансових, комерційних, інвестиційних) показників, що відбивають стан галузі з подальшим розробленням ефективних стратегічних заходів з підтримки й розбудови логістичної архітектури на базі інновацій і упровадження неконфліктних бізнес-практик.

Посилання

Логістика перетворюється на найбільш високотехнологічну галузь [Електронний ресурс] / Logist.FM. – 2020. – Режим доступу : https://logist.fm/news/logistika-peretvoryuietsya-nanaybilsh-visokotehnologichnu-galuz

Ames, B. (2020). Logistics workers in “essential” fields ask for better Covid-19 protection. [Електронний ресурс] / B. Ames // DCVelocity, 2020. – Режим доступу : https://www.dcvelocity.com/articles/45588-logistics-workers-in-essential-fields-ask-for-better-covid19-protection

Baker, P. (2020). The Impact of COVID-19: Reflections on the Transport and Logistics Sector. [Електронний ресурс] / P. Baker // International Economics, Strategic Analysis For Growth & Development, 2020. – Режим доступу : https://www.tradeeconomics.com/iec_publication/impactcovid19-transport-logistics/

Davis, C. Over 30 Amazon employees test positive for COVID-19 at warehouse outside NY [Електронний ресурс] / C. Davis // Insider. – Режим доступу : https://www.businessinsider.com/amazon-confirms-largest-covid-19-outbreak-at-warehouse-outsidenyc-2020-4

Ibn-Mohammed, T. A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies / T. Ibn-Mohammed, K. B. Mustapha, J. Godsell, Z. Adamu, K. A. Babatunde, D. D. Akintade, та ін. // Resources, Conservation & Recycling. – 2021.

World Economic Outlook: The Great Lockdown. The International Monetary Fund (IMF). Washington: DC, 2020. – 37 с.

Ivanov, D. Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. / D. Ivanov // Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review. 2020.

Ivanov, D. A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. / D. Ivanov, A. Dolgui // Prod. Plan. Contr, 2020. – С. 1–14.

Gani, A. The Logistics Performance Effect in International Trade / A. Gani // The Asian Journal of Shipping and Logistics. – 33(4). – С. 279–288.

Kahler, K. (2020). Index of Global Trade Health Report Review – What happened in Q3? [Електронний ресурс] / K. Kahler // Tradeshift Insight, 2020. – Режим доступу : https://hub.tradeshift.com/global-trade/index-of-global-trade-health-report-review-what-happenedin-q3

Karmaker, C. L. Improving supply chain sustainability in the context of COVID-19 pandemic in an emerging economy: Exploring drivers using an integrated model / C. L. Karmaker, T. Ahmed, S. Ahmed, Ali S. Mithun, Md. A. Moktadir, G. Kabir // Sustainable Production and Consumption. – 2020. – № 26. – С. 411–427.

Kilpatrick, J. Managing supply chain risk and disruption / J. Kilpatrick, L. Barter // Deloitte, 2020. – 20 с.

Liao, R., Supply chains have been upended. Here’s how to make them more resilient / R . Liao, Z. Fan // World Economic Forum, 2020. – С. 1–6.

Niharika, G. Cloud Architecture for the Logistics Business / G. Niharika, V. Ritu // 2nd International Symposium on Big Data and Cloud Computing (ISBCC’15), 2015.

Sai, Subrahmanya. Warehouse inventory management system using IoT and open source framework / Subrahmanya Sai, B. Tejesh, S. Neeraja // Alexandria Engineering Journal. – 2018. – № 57. – С. 3817–3823.

Shepard, W. The Frontlines Of COVID-19: Logistics Firms Go All-In To Transport Life-Saving Medical Equipment [Електронний ресурс] / Forbes, 2020. – Режим доступу : https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/03/31/the-frontlines-of-covid-19-logistics-firms-goall-in-to-transport-life-saving-medical-equipment/?sh=3c221d52b3ad

Third-party Logistics Market by Application and Geography [Електронний ресурс] / 2020. – Режим доступу : https://www.technavio.com/report/global-third-party-logistics-market-2018-2022

Tradeshift's Index of Global Trade Health Report Q2 [Електронний ресурс] / Tradeshift, 2020. – Режим доступу : https://hub.tradeshift.com/global-trade/tradeshift-index-of-global-trade-report-q2

Trade costs in the time of global pandemic [Електронний ресурс] / WTO Report, 2020. – Режим доступу : https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_costs_report_e.pdf

Here's how global supply chains will change after COVID-19 [Електронний ресурс] / World Economic Forum, 2020. – Режим доступу : https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-whatglobal-supply-chains-will-look-like-after-covid-19/

Lohistyka peretvoriuietsia na naibilsh vysokotekhnolohichnu haluz [Logistics is becoming the most high-tech industry] Logist.FM. Retrieved from https://logist.fm/news/logistika-peretvoryuietsya-nanaybilsh-visokotehnologichnu-galuz [in Ukrainian].

Ames, B. (2020). Logistics workers in “essential” fields ask for better Covid-19 protection. DCVelocity. Retrieved from https://www.dcvelocity.com/articles/45588-logistics-workers-inessential-fields-ask-for-better-covid-19-protection

Baker, P. (2020). The Impact of COVID-19: Reflections on the Transport and Logistics Sector. International Economics Strategic Analysis for Growth & Development. Retrieved from https://www.tradeeconomics.com/iec_publication/impact-covid19-transport-logistics/

Davis, C. Over 30 Amazon employees test positive for COVID-19 at warehouse outside NY. INSIDER. Retrieved from https://www.businessinsider.com/amazon-confirms-largest-covid-19outbreak-at-warehouse-outside-nyc-2020-4

Ibn-Mohammed, T., Mustapha, K. B., Godsell, J., Adamu, Z., Babatunde, K. A., Akintade, D. D., Acquaye A., Fujii, H., Ndiaye, M. M., Yamoah, F. A., Koh, S. C. L. (2021). A critical analysis of the impacts of COVID-19 on the global economy and ecosystems and opportunities for circular economy strategies. Resources, Conservation & Recycling.

World Economic Outlook: The Great Lockdown. The International Monetary Fund (IMF). Washington, DC, 2020.

Ivanov, D. (2020). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review.

Ivanov, D., Dolgui, A., (2020). A digital supply chain twin for managing the disruption risks and resilience in the era of Industry 4.0. Production Planning & Control.

Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics.

Kahler, K. (2020). Index of Global Trade Health Report Review – What happened in Q3? Tradeshift Insight. Retrieved from https://hub.tradeshift.com/global-trade/index-of-global-trade-health-reportreview-what-happened-in-q3

Karmaker, C. L., Ahmed, T., Ahmed, S., Mithun, Ali S., Moktadir, Md. A., Kabir, G. (2020). Improving supply chain sustainability in the context of COVID-19 pandemic in an emerging economy: Exploring drivers using an integrated model. Sustainable Production and Consumption 26, р. 411–427.

Kilpatrick, J., Barter, L. (2020). Managing supply chain risk and disruption. Deloitte, p. 20.

Liao, R., Fan, Z. (2020). Supply chains have been upended. Here’s how to make them more resilient. World Economic Forum, p. 1–6.

Niharika, G., Ritu, V. (2015). Cloud Architecture for the Logistics Business. 2nd International Symposium on Big Data and Cloud Computing (ISBCC’15).

Sai, Subrahmanya, Tejesh, B., Neeraja, S. (2018). Warehouse inventory management system using IoT and open source framework. Alexandria Engineering Journal, 57, p. 3817–3823.

Shepard, W. (2020) The Frontlines Of COVID-19: Logistics Firms Go All-In To Transport LifeSaving Medical Equipment. Forbes Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2020/03/31/the-frontlines-of-covid-19-logistics-firms-goall-in-to-transport-life-saving-medical-equipment/?sh=3c221d52b3ad

Third-party Logistics Market by Application and Geography. (2020). Retrieved from: https://www.technavio.com/report/global-third-party-logistics-market-2018-2022

Tradeshift's Index of Global Trade Health Report Q2. (2020). Tradeshift. Retrieved from: https://hub.tradeshift.com/global-trade/tradeshift-index-of-global-trade-report-q2

Trade costs in the time of global pandemic. (2020). WTO report. Retrieved from: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/trade_costs_report_e.pdf

Here's how global supply chains will change after COVID-19. (2020). World Economic Forum. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-what-global-supply-chains-willlook-like-after-covid-19/

Переглядів статті: 134
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Сабадаш, В., Чорна, Я., & Фалько, К. (2020). МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІД ВПЛИВОМ РЕЦЕСІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Mechanism of an Economic Regulation, (4 (90), 70-80. https://doi.org/10.21272/mer.2020.90.05