СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПРОБЛЕМИ ІТ-СЕКТОРА В УКРАЇНІ: ПІДГОТОВКА ТА МІГРАЦІЯ ІТ-ФАХІВЦІВ

  • Вероніка Барвінок Сумський державний університет
Ключові слова: міграція ІТ-спеціалістів, розробник програмного забезпечення, трудова міграція, ІТ-фахівець, ІТ-галузь, аутсорсинг

Анотація

На сьогоднішній день галузь інформаційних технологій є однією із найбільш перспективних як у світі, так і в Україні. Метою статті є аналіз даної галузі в контексті людського капіталу та визначення ключових проблем, що допоможуть вийти українському ІТ-сектору на новий рівень. Ситуація в Україні, на ряду зі світовими показниками, має позитивну тенденцію, особливо у порівняні із європейськими країнами. Головними конкурентами виступають Польща, Чеська Республіка та Угорщина, але Україна залишається головним постачальником ІТ послуг у Великобританії. Загалом, кризова ситуація, викликана COVID-19, вплинула на ринок інформаційних послуг в Україні, але за останні роки висхідна тенденція кадрового штату топових компаній програмного забезпечення (ПЗ) залишилась. Одночасно, криза у 2020 році призвела до скорочення вакансій до позначки нижчої, ніж у 2018 році. В порівнянні із 2019 роком вакансій було зазначено на 27,64 % більше, ніж у поточному 2020 році. Варто зазначити. Що у 2019 році ІТ-спеціалісти (ФОП) внесли до вітчизняного бюджету 6,1 млрд грн. податків, або по 35,1 тис. грн. в рік з кожного ІТ-фахівця. Автори роботи виділяють наступні проблеми сектору комп’ютерних технологій: низька якість освіти та підготовки ІТ-фахівців у ВНЗ, «еміграція висококваліфікованих кадрів закордон («відтік мізків»), аутсорсинг ІТ-компаній закордон, невідповідність світовим та європейським стандартам, низький попит на ІТ-послуги на внутрішньому ринку, відсутність показників оцінки, що можуть характеризувати ефективність працівників, відносно високий рівень оподаткування даних компаній та ФОПів та інші.

Посилання

ITC service export 2020 [Електронний ресурс] // The World Bank. – Режим доступу : https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS.

Jawaria K. Brain drain and the gulf in world labor market: an analysis of employment conditions of highly skilled Pakistanis in Finland’s ICT sector : Master’s Thesis. University of Jyväskylä. – 2018.

Kawashima K. Japanese Labour Migration to China and IT Service Outsourcing: The Case of Dalian. In: Lehmann A., Leonard P. (eds) Destination China / K. Kawashima // Palgrave Macmill. – 2019. – P. 123-145. DOI: 10.1057/978-1-137-54433-9_6.

Li Guo & Chao-Lu Wu. The Importance of Factors Influencing the Brain Drain of IT Employee / Li Guo, Wu. Chao-Lu // International Conference on Management Science and Management Innovation. Series: Advances in Economics, Business and Management Research. – 2016. – P. 366370. DOI: 10.2991/msmi-16.2016.86.

Marynenko N. Development of it outsourcing in Ukraine: a prospect of the brain drain reduction / N. Marynenko, H. Tsikh, I. Kramar // Journal of Economics and Business. – 2019. – Vol. 7. – Issue 2. – P. 40-54.

Oleksenko Y. Features of it market development in Ukraine / Y. Oleksenko, S. Makarenko // Economic sciences. – 2020. – P. 152-173. DOI: 10.30525/978-9934-588-38-9-31.

Population, total [Electronic resource] // The World Bank. – Режим доступу : https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

The 2020 Global Outsourcing 100. [Електронний ресурс] // The Association with Collaboration at its Core. – Accessed mode: https://www.iaop.org/Content/25/195/5148.

Ukrainian IT Industry: Analytical Report. IT Ukraine Association and BRDO : Kiev. – 2018. 68 p.

Алтинпара А. О. Аутсорсинг як інструмент розвитку компаній ІТ-сектору України в умовах індустрії-4.0. / А. О. Алтинпара, О. О. Корогодова // Економічний Вісник НТУУ «КПІ». – 2019. – С. 140-152.

Васильців Т. Г. Обґрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Т. Ф. Штець // Підприємництво і торгівля. – 2018. – Вип. 23. – С. 56-63.

Вергун Д. Украинские IТ-шники бегут из страны / Д. Вергун // Украинский бизнес ресурс : Технологии. – 2017. – Режим доступу: https://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/ukrainskie-itshniki-behut-iz-strany-3844024.

Віннічук Ю. Скільки податків сплачують українські айтішники? [Електронний ресурс] // Бізнес Цензор. – 2020. – Режим доступу: https://biz.censor.net/r3176639.

Гончаренко Т. Є. Аналіз професійної діяльності інженера-програміста як соціального запиту до якості його фахової підготовки. / Т. Є. Гончаренко // Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2017. – Вип. 53 (106). – C. 109-116.

Довгань Л. Є. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Економічний Вісник НТУУ «КПІ». – 2017. – C. 437-443. DOI: 10.20535/2307-5651.14.2017.108718.

Журавльов О. В. Статистичне дослідження ринку IT-послуг в Україні / О. В. Журавльов, О. А. Сімачов // Статистика України. – 2018. – № 4. – С. 25-33. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2018_4_5.

Кондрашов В. Скільки IT-послуг насправді продає Україна і чому уряду краще не чіпати ITіндустрію. [Електронний ресурс] / В. Кондрашов // НВ Бізнес. – 2020. Режим доступу : https://nv.ua/ukr/biz/markets/it-kompaniji-v-ukrajini-skilki-poslug-prodaye-krajina-it-sektor-noviniukrajini-50072769.html.

Куничак О. Ефективний механізм IТ-ФОП: загрози, переваги і світові тенденції [Електронний ресурс] / О. Куничак // EBA. – 2020. – Режим доступу : https://eba.com.ua/efektyvnyj-mehanizmit-fop-zagrozy-perevagy-i-svitovi-tendentsiyi/.

Міграційний рух населення України. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики. 2018. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/arh_mr2018_u.html.

Овчаренко Д. ІТ в Україні: куди ми рухаємося? [Електронний ресурс] / Д. Овчаренко // Редакція DOU. – 2020. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/columns/future-of-it-ukraine/.

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / О. Пищуліна // Центр Разумкова : Заповіт. – 2020. – С. 274. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії інформаційних технологій. [Електронний ресурс] : Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69599.

Рейтинг вишів для ІТ-галузі 2020. [Електронний ресурс] // Редакція DOU. – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2020/.

Скільки ІТ-спеціалістів в Україні: + 32 000 за рік згідно з Мін’юстом. [Електронний ресурс] // Редакція DOU. – 2019. – Режим доступу: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-inukraine-2019/.

Сяоян Ч. Причини та контрзаходи відтоку мізків в ІТ-індустрії / Ч. Сяоян, Ц. Сяохуа, Ц. Сюйань // Управління бізнесом та управління. Інститут комп’ютерної інформації. Університет науки і техніки Янчжоу, Цзянсу. – Китай. – 2018.

Тимошенко, Н. Ю., Ронський, Б. Ю. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії в Україні / Н. Ю. Тимошенко, Б. Ю. Ронський // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 17. – С. 384-388. DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-57.

Топ-50 ІТ-компаній України, липень 2019: 60 тисяч спеціалістів і подолання відмітки «7000 фахівців» [Електронний ресурс] // Редакція DOU. – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2019/.

Топ-50 ІТ-компаній України, липень 2020: лише 2% зростання, негативна динаміка у «великій п’ятірці» і скорочення у чверті. [Електронний ресурс] // Редакція DOU. – Режим доступу : https://crysberry.com/ukrainian-it-market-review-for-2018/.

Топ-50 ІТ-компаній України, липень-2018: стабільне зростання та 50 тисяч спеціалістів. [Електронний ресурс] // Редакція DOU. – Режим доступу : https://dou.ua/lenta/articles/top-50july-2018/.

Трач Ю. Про актуальність перекладу й адаптації міжнародних ІТ-стандартів в Україні / Ю. Трач // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері. – Том 3. – № 1. – 2020. – С. 87-94. DOI: 10.31866/2617-796x.3.1.2020.206113.

Частка IT-індустрії в українській економіці може зрости до 10% [Електронний ресурс] // УНІАН. – Режим доступу : https://www.unian.ua/economics/telecom/ukrajinski-aytishnikichastka-it-industriji-v-ekonomici-mozhe-zrosti-do-10-novini-11170736.html.

ITC service export 2020. The World Bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS

Jawaria, K. (2018). Brain drain and the gulf in world labor market: an analysis of employment conditions of highly skilled Pakistanis in Finland’s ICT sector. Master’s Thesis. University of Jyväskylä.

Kawashima, K. (2019) Japanese Labour Migration to China and IT Service Outsourcing: The Case of Dalian. In: Lehmann A., Leonard P. (eds) Destination China. Palgrave Macmillan, New York. Pp 123-145. DOI: 10.1057/978-1-137-54433-9

Li Guo, Chao-Lu Wu, Li Guo (2016). The Importance of Factors Influencing the Brain Drain of IT Employee. Series: Advances in Economics, Business and Management Research. Proceedings of the 2016 International Conference on Management Science and Management Innovation. DOI: 10.2991/msmi-16.2016.86

Marynenko, N., Tsikh, H., Kramar, I. (2019). Development of it outsourcing in Ukraine: a prospect of the brain drain reduction. Journal of Economics and Business, Vol. 7, Issue 2, 40-54 [in English].

Oleksenko, Y., Makarenko, S. (2020). Features of it market development in Ukraine. P. 152-173. DOI: 10.30525/978-9934-588-38-9-31

Population, total (2020). The World Bank. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

The 2020 Global Outsourcing 100. The Association with Collaboration at its Core. Retrieved from: https://www.iaop.org/Content/25/195/5148

Ukrainian IT Industry: Analytical Report. IT Ukraine Association and BRDO. Kiev. 2018. P. 68 [in Ukrainian].

Altinpara, A. O., Korogodova, O. O. (2019). Autsorsynh yak instrument rozvytku kompanii ITsektoru Ukrainy v umovakh industrii-4.0 [Outsourcing as a tool for the development of companies in the IT sector of Ukraine in the conditions of industry-4.0]. Economic Bulletin of NTUU "KPI", 140152 [in Ukrainian].

Vasiltsev, T. G., Lupak, R. L., Shtets, T. F. (2018). Obgruntuvannia stratehichnykh napriamiv, tsilei ta zakhodiv derzhavnoi polityky realizatsii potentsialu IT-sektoru ekonomiky Ukrainy [Discussion of strategic directions, goals and measures of the state policy of realization of the potential of the IT sector of the economy of Ukraine]. Enterprise and trade, Issue 23, 56-63 [in Ukrainian].

Vergun, D. (2017). Ukraynskye IT-shnyky behut yz strani [Ukrainian IT specialists run from countries]. Ukrainian business resource. Technologies. Retrieved from: http://ubr.ua/ukraine-and-world/technology/ukrainskie-it-shniki-behut-iz-strany-3844024 [in Ukrainian].

Vinnichuk, Y. (2020). Skilky podatkiv splachuiut ukrainski aitishnyky [How much taxes do Ukrainian IT specialists pay?]. Business Censor. Retrieved from: https://biz.censor.net/r3176639 [in Ukrainian].

Goncharenko, T. E. (2017). Analiz profesiinoi diialnosti inzhenera-prohramista yak sotsialnoho zapytu do yakosti yoho fakhovoi pidhotovky [Analysis of the professional activity of a software engineer as a social demand for the quality of his professional training]. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Vol. 53, Iss. 106, 109-116. [in Ukrainian].

Dovgan, L. E., Malik, I. P. (2017). Tendentsii ta problemy rozvytku sfery informatsiinykh tekhnolohii v Ukraini: kadrovi aspekty [Tendencies and problems of development of the sphere of information technologies in Ukraine: personnel aspects]. Economic Bulletin of NTUU "KPI". 437443. DOI: 10.20535 / 2307-5651.14.2017.108718 [in Ukrainian].

Zhuravlyov, O. V., Simachev, O. A. (2018). Statystychne doslidzhennia rynku IT-posluh v Ukraini [Statistical study of the IT services market in Ukraine]. Statistics of Ukraine, Vol. 4. DOI: 10.31767 / su.4 (83) 2018.04.03. ISSN: 2519- 1853 [in Ukrainian].

Kondrashov, V. (2020). Skilky IT-posluh naspravdi prodaie Ukraina i chomu uriadu krashche ne chipaty IT-industriiu [How many IT management services sell to Ukraine and why it is better not to touch the IT industry as a result]. NV Byznes. Retrieved from: https://nv.ua/ukr/biz/markets/itkompaniji-v-ukrajini-skilki-poslug-prodaye-krajina-it-sektor-novini-ukrajini-50072769.html [in Ukrainian].

Kunichak, O. (2020). Efektyvnyi mekhanizm IT-FOP: zahrozy, perevahy i svitovi tendentsii [An effective IT-FOP mechanism: threats, benefits and global trends]. EBA. Retrieved from: https://eba.com.ua/efektyvnyj-mehanizm-it-fop-zagrozy-perevagy-i-svitovi-tendentsiyi/ [in Ukrainian].

Mihratsiinyi rukh naselennia Ukrainy. [Migration movement of the population of Ukraine]. State Statistics Service. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/mr/mr_u/arh_mr2018_u.html [in Ukrainian].

Ovcharenko, D. (2020). IT v Ukraini: kudy my rukhaiemosia? [IT in Ukraine: where are we moving?]. DOU. Retrieved from: https://dou.ua/lenta/columns/future-of-it-ukraine/ [in Ukrainian].

Pishchulin, O. (2020). Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty. [Digital economy: trends, risks and social determinants]. Testament Publishing House. P. 274. ISBN 978966-2050-07-3 [in Ukrainian].

Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine on the peculiarities of taxation of information technology industry entities. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69599 [in Ukrainian].

Reytynh vyshiv dlya IT-haluzi 2020. [Rating of universities for the IT industry 2020]. DOU. Retrieved from: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-universities-2020/ [in Ukrainian].

Skilʹky IT-spetsialistiv v Ukrayini: + 32 000 za rik z·hidno z Minʺyustom. [How many IT specialists n Ukraine: +32,000 per year according to the Ministry of Justice.]. (2019) DOU. Retrieved from: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2019/ [in Ukrainian].

Xiaoyang, Ch., Xiaohua, Z., Xuyan, Z. (2018). Prychyny ta kontrzakhody vidtoku mizkiv v ITindustriyi. [Causes and countermeasures of brain drain in the IT industry]. Business management and administration. Institute of Computer Information. Yangzhou University of Science and Technology, Jiangsu [in Ukrainian].

Tymoshenko, N. Yu., Ronsky, B. Yu. (2020). Problemy ta perspektyvy rozvytku IT-industriyi v Ukrayini [Problems and prospects of development of the IT industry in Ukraine]. Economy and societies, Issue 17, 384-388. DOI: 10.32782/2524-0072/2018-17-57 [in Ukrainian].

Top-50 IT-kompaniy Ukrayiny, lypenʹ 2019: 60 tysyach spetsialistiv i podolannya vidmitky «7000 fakhivtsiv». [Top 50 IT companies of Ukraine, July 2019: 60 thousand specialists and overcoming the mark of "7000 specialists"]. DOU. Retrieved from: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2019/ [in Ukrainian].

Top-50 IT-kompaniy Ukrayiny, lypenʹ 2020: lyshe 2% zrostannya, nehatyvna dynamika u «velykiy pʺyatirtsi» i skorochennya u chverti. [Top 50 IT companies of Ukraine, July 2020: only 2% growth, negative dynamics in the "big five" and reduction in the quarter]. DOU. Retrieved from: https://crysberry.com/ukrainian-it-market-review-for-2018/ [in Ukrainian].

Top-50 IT-kompaniy Ukrayiny, lypenʹ-2018: stabilʹne zrostannya ta 50 tysyach spetsialistiv. [Top 50 IT companies of Ukraine, July 2018: stable growth and 50 thousand specialists]. DOU. Retrieved from: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-july-2018/ [in Ukrainian].

Trach, Yu. (2020). Pro aktualʹnistʹ perekladu y adaptatsiyi mizhnarodnykh IT- standartiv v Ukrayini. [On the relevance of translation and adaptation of international IT standards in Ukraine]. Digital Platform: Information Technologies in the Socio-Cultural Sphere, Vol. 3, № 1, 87-94. DOI: 10.31866/2617-796x.3.1.2020.206113 [in Ukrainian].

Chastka IT-industriyi v ukrayinsʹkiy ekonomitsi mozhe zrosty do 10% [The share of the IT industry in the Ukrainian economy may grow up to 10%]. UNIAN. Retrieved from: https://www.unian.ua/economics/telecom/ukrajinski-aytishniki-chastka-it-industriji-v-ekonomicimozhe-zrosti-do-10-novini-11170736.html [in Ukrainian].

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2020-10-30
Як цитувати
Барвінок, В. (2020). СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПРОБЛЕМИ ІТ-СЕКТОРА В УКРАЇНІ: ПІДГОТОВКА ТА МІГРАЦІЯ ІТ-ФАХІВЦІВ. Mechanism of an Economic Regulation, (4 (90), 90-102. https://doi.org/10.21272/mer.2020.90.07