НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ COVID-19 НА ГАЛУЗІ РЕГІОНУ: НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ

  • Наталія Летуновська Сумський державний університет
  • Тетяна Васильєва Сумський державний університет
  • Владислав Сміянов Сумський державний університет
Ключові слова: пандемія COVID-19, економічне здоров’я регіону, економічна діяльність, переробна галузь, прогноз соціально-економічної ситуації

Анотація

У статті пандемія COVID-19 розглядається як фактор, що спричинив негативний вплив на розвиток різних галузей економік світу. Події, викликані обмежувальними діями урядів країн у рамках карантинних заходів для зменшення темпів поширення коронавірусу, погіршили фінансово-економічне становище низки суб’єктів господарювання в регіональних масштабах. Ситуація в економіці країн світу актуалізує необхідність комплексних досліджень у сфері прогнозування та нівелювання негативних наслідків епідемій такого масштабу на різних рівнях соціально-економічної сфери окремих регіонів. Метою дослідження визначено узагальнення матеріалу щодо поширення пандемії COVID-19 та заходів протидії їй у різних країнах для використання при розробленні інструментів запобігання впливу подібних негативних явищ на економіку галузей окремих регіонів. Проведений порівняльний аналіз стану ключових параметрів дій урядів щодо нівелювання негативного впливу COVID-19 у країнах, що лідирують за темпами поширення цього вірусу. До цього рейтингу зокрема входить й Україна, що знаходиться в двадцятці країн з найбільшою кількістю виявлених випадків захворювання. Вплив на переробну промисловість як галузь, що найбільше постраждала від пандемії, є визначним для вітчизняної економіки, оскільки саме ця галузь є однією з тих, шо формують найбільшу частку ВВП країни. Викладені результати дослідження респондентів-представників бізнесу в секторі виробництва. Якщо частина з них не відчула значні зміни у своїй роботі, то здебільшого середні та малі компанії зазнали збитків та призупинили власне виробництво, або зменшили його масштаби. Основними проблемами вони назвали транспортування працівників до місць виробничих потужностей, проблеми з реалізацією продукції та додаткові витрати, пов’язані з протидією пандемії. Зроблені висновки про найбільш доцільні інструменти підтримки переробної промисловості України для подолання викликів, спричинених пандемією світового масштабу.

Посилання

Tomar, A. Prediction for the spread of COVID-19 in India and effectiveness of preventive measures / A. Tomar, N. Gupta // Science of the Total Environment. – 2020. – № 728. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138762.

Kraemer, M.U.G. The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China / M.U.G. Kraemer, Ch.-H. Yang, B. Gutierrez, Ch.-H. Wu та ін. // Science. – 2020. 10.1126/science.abb4218 (2020).

Serwaa, D. Knowledge, risk perception and preparedness towards coronavirus disease-2019 (COVID19) outbreak among Ghanaians: a quick online cross-sectional survey [Електронний ресурс] / D. Serwaa, E. Lamptey, A.B. Appiah та ін. // PanAfrican Medical Journal. – 2020. – № 35 (Supp. 2). Режим доступу : https://www.panafrican-med-journal.com/content/series/35/2/44/full.

Gatto, M. Spread and dynamics of the COVID-19 epidemic in Italy: Effects of emergency containment measures [Електронний ресурс] / M. Gatto, E. Bertuzzo, L. Mari, S. Miccoli та ін. // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Sttes of America. Режим доступу : https://www.pnas.org/content/117/19/10484.

Shoninin, R. Economic impact of COVID-19 pandemic [Електронний ресурс] / R. Shonini. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/343222400_ECONOMIC_IMPACT _OF_COVID-19_PANDEMIC.

Badar, N.A. Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: international evidence from financial markets / N.A. Badar // Journal of Bahavioral and Experimental Finance. – 2020. – № 27. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371.

Altig, D. Economic uncertainty before and during the COVID-19 pandemic / D. Altig, S. Baker, J.M. Barrero, N. Bloom, P. Bunn та ін. // Journal of Public Economics. – 2020. – № 191. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274.

Ataguba, J.E. COVID-19 pandemic, a war to be won: understanding its economic implications dor Africa / J.E. Ataguba // Applied Health Economics and Health Policy. – 2020. – № 18. – P. 325-328.

Ahmad, T. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and economic impact / T. Ahmad, Haroon, M. Baig, J. Hui // Pak J Med Sci. – 2020. – № 36. – P. 73-78. doi: 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2638.

Nicola, M. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): a review / M. Nicola, Z. Alsafi, C. Sohrabi, A. Kerwan та ін. //Int J Surg. – 2020. – № 78. – P. 185-193. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.

GHS Index Map [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ghsindex.org/#l-section-map.

Countries where COVID-19 has spread [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/.

Coronavirus government response tracker [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker#data.

Калмиков, О. Коронакриза в Європі буде гірше світової. Доведеться витрати трильйони євро, але проблема не в грошах [Електронний ресурс] / О. Калмиков. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/features-52354037.

Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії. Консенсус-прогноз : публікація Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київ, 2020. 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 р. №253.

World Economic Outlook [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

Fighting COVID-19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf.

Rahmanov, F. Tourism management in Azerbaijan under sustainable development: impact of COVID19 / F. Rahmanov, R. Aliyeva, A. Rosokhata, N. Letunovska // Marketing and Management of Innovations. – 2020. – № 3. – P. 195-207. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-14.

Projected coronavirus (COVID-19) impact index by industry and dimension in 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.statista.com/statistics/1106302/coronavirus-impact-indexby-industry-2020/.

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm.

Impact of COVID-19 on Ukrainian manufacturing companies and assistance required for business recovery. Report on survey delivered by Resource Efficient and Cleaner Production Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35181/1/SurveyResults-RECPC-UA-%28Eng%29.pdf.

Tomar, A. & Gupta, N. (2020). Prediction for the spread of COVID-19 in India and effectiveness of preventive measures. Science of the Total Environment, 728. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138762.

Kraemer, M.U.G., Yang Ch.-H., Gutierrez B., Wu, Ch.-H. et al. (2020). The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China. 10.1126/science.abb4218 (2020).

Serwaa, D., Lamptey, E., Appiah, A.B. et al. (2020). Knowledge, risk perception and preparedness towards coronavirus disease-2019 (COVID-19) outbreak among Ghanaians: a quick online crosssectional survey. PanAfrican Medical Journal, 35 (Supp. 2). https://www.panafrican-medjournal.com/content/series/35/2/44/full.

Gatto, M., Bertuzzo E., Mari, L., Miccoli, S. et al. (2020). Spread and dynamics of the COVID-19 epidemic in Italy: Effects of emergency containment measures. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Sttes of America. https://www.pnas.org/content/117/19/10484.

Shoninin, R. (2020). Economic impact of COVID-19 pandemic. https://www.researchgate.net/publication/343222400_ECONOMIC_IMPACT_OF_COVID19_PANDEMIC.

Badar, N.A. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: international evidence from financial markets. Journal of Bahavioral and Experimental Finance, 27. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371.

Altig, D., Baker, S., Barrero, J.M., Bloom, N., Bunn, P. et al. (2020). Economic uncertainty before and during the COVID-19 pandemic. Journal of Public Economics, 191. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274.

Ataguba, J.E. (2020). COVID-19 pandemic, a war to be won: understanding its economic implications dor Africa. Applied Health Economics and Health Policy, 18, 325-328.

Ahmad, T., Haroon, Baig, M., & Hui, J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic and economic impact. Pak J Med Sci, 36, 73-78. doi: 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2638.

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A. et al. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): a review. Int J Surg, 78, 185-193. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.

GHS Index Map (2020). Retrieved from https://www.ghsindex.org/#l-section--map.

Countries where COVID-19 has spread (2020). Retrieved from https://www.worldometers.info/coronavirus/countries-where-coronavirus-has-spread/.

Coronavirus government response tracker (2020). Retrieved from https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/coronavirus-government-response-tracker#data.

Kalmykov, О. (2020). The coronary crisis in Europe will be worse than the world. It will cost trillions of euros, but the problem is not money. Retrieved from https://www.bbc.com/ukrainian/features52354037.

Ukraine in 2020-2021: consequences of the pandemic. Consensus forecast (2020). Kyiv.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 29 March 2020, 253.

World Economic Outlook (2020). Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

Fighting COVID-19 (2020). Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33476/9781464815645.pdf.

Rahmanov, F., Aliyeva, R., Rosokhata, A., & Letunovska, N. (2020). Tourism management in Azerbaijan under sustainable development: impact of COVID-19. Marketing and Management of Innovations, 3, 195-207. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.3-14.

Projected coronavirus (COVID-19) impact index by industry and dimension in 2020 (2020). Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1106302/coronavirus-impact-index-by-industry-2020/.

Production and distribution of gross domestic product by type of economic activity (2018). Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/arh_vtr_u.htm.

Impact of COVID-19 on Ukrainian manufacturing companies and assistance required for business recovery. Report on survey delivered by Resource Efficient and Cleaner Production Centre (2020). Retrieved from https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/35181/1/Survey-Results-RECPC-UA%28Eng%29.pdf.

Переглядів статті: 26
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Летуновська, Н., Васильєва, Т., & Сміянов, В. (2020). НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ COVID-19 НА ГАЛУЗІ РЕГІОНУ: НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 46-58. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.04