СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКО-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ

Ключові слова: екологічний готель, екологізація, інновації, екологічна сертифікація, сталий розвиток

Анотація

У статті розкрито стан, проблеми та перспективи розвитку екологічних готелів в Україні. Встановлено, що готельне господарство негативно впливає на природні ресурси, забруднює викидами навколишнє середовище. Зменшення негативного впливу на довкілля можливе завдяки функціонуванню галузі на засадах сталого розвитку. Розкрито принципи діяльності в готельній сфері на основі концепції сталого розвитку. Наведено наявні основні системами сертифікації готелів в світі. Встановлено, що на готельному ринку України лідирує програма екологічної сертифікації Green Key, проте кількість готелів, які пройшли екологічну сертифікацію в Україні, ще невелика. В основному готелі, які пройшли екологічну сертифікацію, знаходяться в Києві та Львові (мережа Reikartz, Radisson). Встановлено, що основними перешкодами для впровадження екологізації готельного господарства є відсутність фінансових ресурсів, низька поінформованість суспільства про екологічні практики готелів, низька екологічна культура суспільства, слабка державна підтримка закладів екологічного спрямування, вища вартість послуг. Виділено, що перевагами впровадження екологічних готелів є зниження витрат за рахунок економії ресурсів, зростання позитивного іміджу серед суспільства, активізація використання продуктів місцевого виробництва, популяризація місцевих традицій, ремесел, продукції, використання екологічно чистих продуктів харчування, миючих засобів, зменшення забруднення довкілля, позитивний вплив на здоров’я людей. Запропоновано впроваджувати такі заходи для екологізації діяльності готелів: екологічні матеріали в будівництві, екологічні миючі засоби, органічна продукція харчування місцевого вирощування, впровадження екологічного менеджменту, використання продукції та послуг місцевих громад, економія води, збір і використання дощової води, економія енергії, сортування відходів, використання продуктів у великих упаковках, не використовувати пластик, турбота про працівників, використання екологічно чистих транспортних засобів та інше.

Посилання

Hanych, N. M., Hataliak, O. M. (2019). Ekolohizatsiia hotelnoho ta restorannoho biznesu. [Greening of the hotel and restaurant business]. Heohrafiia ta turyzm - Geography and tourism, 43, 39–47. Available at: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk43/v436.pdf [in Ukrainian].

Tereshchuk, N. V., Tranchenko, L. V., Tranchenko, O. M., & Shashero, A. M. (2023). Ekolohizatsiia hotelno-restorannoho biznesu. [Greening of the hotel and restaurant business]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Heohrafichni ta heolohichni nauky - Bulletin of Odessa National University. Geographical and geological sciences, 1(42), 105–114. [in Ukrainian].

Hou H., Wu H. (2021). Tourists’ perceptions of green building design and their intention of staying in green hotel. Tourism and Hospitality Research, vol. 21. no. 1, 115–128. https://doi.org/10.1177/1467358420963379

Cingoski, V., Petrevska, B. (2018). Making hotels more energy efficient: the managerial perception. Economic research- Ekonomska istraživanja, vol. 31, no. 1. 87–101. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1421994

Tereshchuk, N. V. (2022). Vplyv ekolohichnoi sertyfikatsii na reitynh hoteliv z boku kliientiv [The influence of environmental certification on the rating of hotels by customers]. Ekonomika pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshnoho seredovyshcha - Economics of nature use and environmental protection, 65, 133–137.

Green Key: Available at: https://www.greenkey.global

Pankiv, N., & Byk, V. (2023). Ekolohizatsiia hotelno-restorannoi sfery v konteksti staloho rozvytku turyzmu v Ukraini [Greening of the hotel and restaurant sector in the context of sustainable development of tourism in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2, 146–156. [in Ukrainian].

Titomyr, L. A., Korotych, O. M., & Khalilova-Chuvaieva, Yu. O. (2021). Ekolohizatsiia hoteliv yak napriam rozvytku hotelno-restorannoho biznesu. [Greening of hotels as a direction of hotel and restaurant business development]. Ekonomika kharchovoi promyslovosti - Economics of the food industry, 13 (3), 88–93. [in Ukrainian].

Abramova, A. H., & Myroshnyk, Yu. A. (2020). Eko-trend v sferi hostynnosti: ekonomichni ta sotsialni aspekty [Eco-trend in hospitality: economic and social aspects]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/84.pdf

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Ільницька-Гикавчук, Г. (2024). СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКО-ГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 42-45. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.05
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ