ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Ключові слова: цифрові трансформації, бізнес-процеси, цифрові інструменти управління бізнесом, ERP-системи, технології цифрових трансформацій, автоматизація бізнес-процесів

Анотація

Дана стаття розглядає проблематику цифрової трансформації бізнес-процесів у сучасній українській економіці. Вона аналізує кращі практики, які застосовуються вітчизняними компаніями для ефективного впровадження цифрових інновацій. Акцент робиться на стратегіях та інструментах, які допомагають підприємствам у досягненні успіху в цифровій епохі. Аналізуючи цифрову трансформацію бізнес-процесів в Україні, робиться акцент на важливості адаптації до технологічного середовища, що швидко змінюється, для забезпечення конкурентоспроможності та стійкості українського бізнесу в умовах глобальних технологічних тенденцій. Виокремлено та проаналізовано основні ключові технології для сучасних цифрових трансформацій бізнесу. Окрема увага приділена характеристиці основних етапів цифрової трансформації бізнес-процесів. Автори розглядають ключові аспекти впровадження цифрових ініціатив у різних галузях української економіки, включаючи фінанси, медіа, виробництво та послуги. Акцентується увага на важливості створення ефективних стратегій цифрової трансформації, які враховують специфіку кожної галузі та потреби конкретних бізнес-моделей. Нарешті, стаття висвітлює ключові проблеми, з якими стикається сучасний вітчизняний бізнес при впровадження цифрових трансформацій та можливості їх подолання. Наголошено на ролі урядових органів та стейкхолдерів у сприянні цифровій трансформації бізнесу, включаючи створення сприятливого регуляторного середовища, розвиток інфраструктури цифрових технологій та підтримку інноваційних ініціатив. У цілому, пропонується комплексний огляд та аналіз теми цифрової трансформації бізнес-процесів в Україні, підкреслюючи важливість цього процесу для подальшого розвитку української економіки та бізнес-середовища.

Посилання

Цифровізація економіки України: стратегія та шляхи реалізації / Мінцифри України. Київ, 2023. 20 с.

Група компаній FOZZY GROUP. Офіційний сайт. URL: https://www.fozzy.ua/ua/ (дата звернення: 01.02.2024).

Нагорский В. Сільпо 20 років: топ-20 маловідомих фактів про флагманську мережу Fozzy Group. 05.12.2018. URL: https://rau.ua/novyni/silpo-20-maloizvestnyh-faktov/ (дата звернення: 01.02.2024).

INTERTOP Fashionshop. Офіційний сайт. URL: https://intertop.ua/uk-ua/ (дата звернення: 01.02.2024).

Сарсенова М. Intertop має намір активно розвивати онлайн-напрям. 18.04.2019. URL: https://vlast.kz/biznes/32763-intertop-nameren-razvivat-onlajn-napravlenie.html (дата звернення: 01.02.2024).

Цифрова трансформація виробництва. Interpipe. URL: https://interpipe.biz/esg/Innovations/digital_transformation_of_production (дата звернення: 01.02.2024).

Завод у смартфоні. Як «Інтерпайп» диджиталізує промисловість. 09.04.2021. Журнал Forbes Ukraine. URL: https://forbes.ua/innovations/zavod-u-smartfoni-yak-interpayp-didzhitalizue-promislovist-09042021-1269 (дата звернення: 01.02.2024).

Remote Monitoring and Management Explained. URL: https://www.itarian.com/remote-monitoring-management-rmm-definition/ (дата звернення: 01.02.2024).

Predictive Maintenance 4.0 – технічне обслуговування нового покоління. URL: https://www.it.ua/products/remonty-i-obsluzhivanie/predictive-maintenance-4-0-tehnicheskoe-obsluzhivanie-novogo-pokolenija (дата звернення: 01.02.2024).

Industry 4.0. URL: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation?page=3 (дата звернення: 01.02.2024).

IT-рішення для цифрової трансформації бізнес-процесів. IT-Enterprise. URL: https://www.it.ua/ (дата звернення: 01.02.2024).

ERP-система IT-Enterprise. IT-Enterprise. URL: https://www.it.ua/erp-system-it-enterprise (дата звернення: 01.02.2024).

IT-Enterprise – версія 2024 – Digital Transformation Core. 26.10.2023. URL: https://www.youtube.com/@IT-Enterprise/about (дата звернення: 01.02.2024).

Цифрова трансформація українського бізнесу. Діджиталізація. URL: https://digitalization-ai.com/ (дата звернення: 01.02.2024).

Tsyfrovizatsiia ekonomiky Ukrainy: stratehiia ta shliakhy realizatsii [Digitization of the economy of Ukraine: strategy and ways of implementation]. Ministry of Digitization of Ukraine. Kyiv, 2023. 20 p.

Hrupa kompanii FOZZY GROUP. Official site. Available at: https://www.fozzy.ua/ua/ (accessed 01.02.2024).

Nahorskyi V. (2018). Silpo 20 rokiv: top-20 malovidomykh faktiv pro flahmansku merezhu Fozzy Group [Silpo 20 years: top-20 little-known facts about the flagship chain Fozzy Group]. Available at: https://rau.ua/novyni/silpo-20-maloizvestnyh-faktov/ (accessed 01.02.2024).

INTERTOP Fashionshop. Official site. Available at: https://intertop.ua/uk-ua/ (accessed 01.02.2024).

Sarsenova M. (2019). Intertop maie namir aktyvno rozvyvaty onlain-napriamok [Intertop intends to actively develop the online direction]. Available at: https://vlast.kz/biznes/32763-intertop-nameren-razvivat-onlajn-napravlenie.html (accessed 01.02.2024).

Tsyfrova transformatsiia vyrobnytstva [Digital transformation of production] Available at: https://interpipe.biz/esg/Innovations/digital_transformation_of_production (accessed 01.02.2024).

Zavod u smartfoni. Yak «Interpaip» dydzhytalizuie promyslovist [The factory in the smartphone. How Interpipe is digitalizing industry]. Available at: https://forbes.ua/innovations/zavod-u-smartfoni-yak-interpayp-didzhitalizue-promislovist-09042021-1269 (accessed 01.02.2024).

Remote Monitoring and Management Explained. Available at: https://www.itarian.com/remote-monitoring-management-rmm-definition/ (accessed 01.02.2024).

Predictive Maintenance 4.0 – tekhnichne obsluhovuvannia novoho pokolinnia [Predictive Maintenance 4.0 – maintenance of a new generatio]. Available at: https://www.it.ua/products/remonty-i-obsluzhivanie/predictive-maintenance-4-0-tehnicheskoe-obsluzhivanie-novogo-pokolenija (accessed 01.02.2024).

Industry 4.0. Available at: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation?page=3 (accessed 01.02.2024).

IT-rishennia dlia tsyfrovoi transformatsii biznes-protsesiv [IT solutions for digital transformation of business processes]. Available at: https://www.it.ua/ (accessed 01.02.2024).

ERP-systema IT-Enterprise. IT-Enterprise. Available at: https://www.it.ua/erp-system-it-enterprise (accessed 01.02.2024).

IT-Enterprise – versiia 2024 – Digital Transformation Core [IT-Enterprise – version 2024 – Digital Transformation Core]. Available at: https://www.youtube.com/@IT-Enterprise/about (accessed 01.02.2024).

Tsyfrova transformatsiia ukrainskoho biznesu [Digital transformation of Ukrainian business]. Available at: https://digitalization-ai.com/ (accessed 01.02.2024).

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Мельник, Л., Карінцева, О., Калініченко, Л., Харченко, М., & Тарасенко, С. (2024). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 54-60. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.07
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ