ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Й СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: стандартизація й сертифікація, якість продукції, удосконалення контролю, державне управління, механізм державного управління, суспільство

Анотація

Метою дослідження є характеристика засад удосконалення системи стандартизації й сертифікації продукції. Доведено, що удосконалення системи стандартизації та сертифікації — це не просто бюрократична необхідність, а стратегічний імператив, який стимулює інновації, захищає споживачів, підтримує екологічні та етичні практики та сприяє справедливій торгівлі. Забезпечуючи адаптованість, прозорість та інклюзивність цих процесів, галузі зможуть краще задовольняти потреби сучасного світу, створюючи конкурентне, але справедливе ринкове середовище, яке приносить користь усім зацікавленим сторонам. Визначено, що у міру зростання поінформованості споживачів та попиту на екологічно чисті продукти стандарти, у яких пріоритет надається екологічним та соціальним критеріям, можуть призвести до значних позитивних змін. Виробникам рекомендується застосовувати більш екологічні методи та враховувати ширший вплив своєї продукції та операцій, що призведе до більш стійкого майбутнього. Встановлено, що стандарти та сертифікати щодо кібербезпеки можуть допомогти виробникам розставити пріоритети у розробці продуктів та надати споживачам впевненість у тому, що їх пристрої захищені від цифрових загроз. Доведено, що процес стандартизації та сертифікації продукції перебуває на роздоріжжі і вимагає істотних поліпшень для задоволення вимог світу, що швидко змінюється. Встановлено, що стандартизація визначає основу не лише сьогодення, а й майбутнього розвитку господарсько-економічної діяльності товариства та має здійснюватися у повній відповідності до науково-технічного прогресу. Діяльність зі стандартизації дуже динамічна, вона завжди відповідає змінам, що відбуваються в різних сферах життя суспільства (насамперед в економічній); вона має прагнути встигати і навіть випереджати їх, щоб стандарти сприяли розвитку вітчизняного виробництва, а чи не стримували його.

Посилання

Pretty, J. N., Morison, J. I. L. & Hine, R. E. (2003) Reducing food poverty by increasing agricultural sustainability in developing countries. Agriculture, Ecosystems and Environment, 95, 217–234.

Ungan, M. C. (2006) Standardization through process documentation. Business Process Management Journal, 12(2), 135–148

Yu, H., Al-Hussein, M., Al-Jibouri, S., & Telyas, A. (2013) Lean Transformation in a Modular Building Company: A Case for Implementation. Journal of Management in Engineering, pp. 103–111

Joukje, A O, Dilli, P, Spiros, A. M. et al. (2022) Big Data in Agriculture: Between Opportunity and Solution [J]. Agricultural Systems, 195.

Thakor, M. V.; Lavack, M. A. (2003) Effect of perceived brand origin associations on consumer perceptions of quality. Journal of Product & Brand Management, 12(6), 394–407.

Pabedinskaitė, A., & Vitkauskas, R. (2009) Multicriteria evaluation of product quality. Business: Theory and Practice, 10(3), 214–222.

Farashah, A. D., Thomas, J., Blomquist, T. (2019) Exploring the value of project management certification in selection and recruiting. International Journal of Project Management, 37 (1), 14–26.

Zhu L., Li F. (2021) Agricultural data sharing and sustainable development of ecosystem based on block chain [J]. Journal of Cleaner Production, (99).

Terziovski, M., Power, D., Sohal, A. S. (2003) The longitudinal effects of the ISO 9000 certification process on business performance. European Journal of Operational Research, 146(3), 580–595.

Ryans Jnr, J. K., Griffith, D. A. & White, D. S. (2003) Standardisation/adaptation of international marketing strategy: Necessary conditions for the advancement of knowledge. International Marketing Review, 20 6, 588–603.

Переглядів статті: 16
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2024-05-27
Як цитувати
Лапичак, Н. (2024). ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ Й СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Mechanism of an Economic Regulation, (2 (104), 88-91. https://doi.org/10.32782/mer.2024.104.13
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА