ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНИ ТА ЄС ЗА КЛЮЧОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗДОРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Людмила Сагер Сумський державний університет
  • Наталія Летуновська Сумський державний університет
  • Анастасія Назаренко Сумський державний університет
Ключові слова: здорова економіка, порівняльний аналіз, показники розвитку, ВВП, зайнятість, інфляція, Європейський Союз

Анотація

Сучасні підходи до управління економікою ґрунтуються на принципах сталого розвитку, що забезпечує дотримання балансу між економічними, екологічними та соціальними таргетами державної політики, урівноваженням поточних та майбутніх інтересів суспільства. Механізмом досягнення цільових значень індикаторів сталого розвитку є формування здорової економіки. Здорова економіка забезпечує можливості стабільного зростання та мінімізує суспільні ризики, спричинені економічними проблемами. Важливість формування здорової економіки підтверджується значною кількістю наукових досліджень на дану тематику у розвинених країнах світу, зокрема, Європейському Союзі. Українська наукова спільнота фактично ігнорує дане питання. Це свідчить про різні підходи до управління економікою, визначення пріоритетних напрямків її розвитку, узгодження економічних та соціальних, стратегічних та тактичних цілей. У роботі здійснено порівняльний аналіз ключових індикаторів, за якими визначається здорова економіка. До таких індикаторів належать: ВВП, чисельність зайнятого населення та рівень інфляції. Згідно численних досліджень саме ці показники є найбільш показовими під час оцінювання економічної системи, щоб визначити, чи можна вважати її здоровою. У результаті дослідження було виявлено суттєві розбіжності за досліджуваними показниками між Україною та Європейським Союзом. На основі використання статистичної інформації було встановлено стійку тенденцію до зростання ключових показників соціально-економічного розвитку в Європейському Союзі. Натомість аналогічні показники в Україні свідчать про економічну нестабільність, яка має значний негативний вплив на подальший розвиток країни та перспективи формування здорової економіки. Таким чином, здійснений аналіз дозволяє зробити висновок, що економіка Європейського Союзу загалом відповідає визначенню здорової економіки та створює передумови для сталого розвитку Європейського Союзу. Натомість економіка України зосереджена на вирішенні тактичних проблем та в нинішньому стані не спроможна на вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку.

Посилання

Amadeo, K. (2020). What Is the Ideal GDP Growth Rate? Retrieved from https://www.thebalance.com/what-is-the-ideal-gdp-growth-rate-3306017

Bilan, Y., Vasilyeva, T., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2019). EU vector of Ukraine development: Linking between macroeconomic stability and social progress. International Journal of Business and Society, 20(2), 433–450.

Holloway, S. R. (1998). Labor demand, metropolitan context, and male youths’ activity strategies. Urban Geography, 19(7), 591–612.

International Financial Statistics and data files. World bank. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=UA

Letunovska, N., & Rybina, О. (2020). Comparison and forecast of determinant formation of a healthy region. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7773.

Marshall, E. (1993). Is environmental technology a key to a healthy economy? Science, 260 (5116), 1886–1888.

Nagornyi, Ye. I., Saher, L. Yu., & Syhyda, L. O. (2017). Comparative analysis of innovation performance in Ukraine and other countries of the world. International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 27–2, 23–27.

Palienko, M., & Lyulyov O. (2018). The impact of social factors on macroeconomic stability: empirical evidence for Ukraine and European Union countries. SocioEconomic Challenges, 2 (1), 103–116.

Philp, T. (2018). Defining a Healthy Economy. Retrieved from https://medium.com/kinblog/defining-a-healthy-economy-2b398c5451af

Šíma, J. (2002). Deflation: An underlying feature of a healthy economy. Finance a Uver. Czech Journal of Economics and Finance, 2002(10), 548–549.

Tootelian, D. H., Mikhailitchenko, A., & Varshney, S. B. (2012). Can producing and marketing healthy foods create a healthy economy? Journal of Food Products Marketing, 18(3), 242–256.

Yanushevsky, R., & Yanushevsky, C. (2015). Stimulus or austerity: Which policy is a road to a healthy economy. Fiscal policy: International aspects, short and long-term challenges and macroeconomic effects, 53–71.

Amadeo, K. What Is the Ideal GDP Growth Rate? [Електронний ресурс] / K. Amadeo. – Режим доступу : https://www.thebalance.com/what-is-the-ideal-gdp-growth-rate-3306017

Bilan, Y. EU vector of Ukraine development: Linking between macroeconomic stability and social progress / Y. Bilan, T. Vasilyeva, O. Lyulyov, T. Pimonenko // International Journal of Business and Society. – 2019. – № 20 (2). – С. 433–450.

Holloway, S. R. Labor demand, metropolitan context, and male youths’ activity strategies / S. R Holloway // Urban Geography. – 1998. – № 19 (7). – С. 591–612.

International Financial Statistics and data files [Електронний ресурс] / World bank. – Режим доступу : https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=UA

Летуновська, Н. Порівняння та прогнозування детермінант формування здорового регіону [Електронний ресурс] / Н. Летуновська, О. Рибіна // Ефективна економіка. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7773

Marshall, E. Is environmental technology a key to a healthy economy? / E. Marshall // Science. – 1993. – № 260 (5116). – С. 1886–1888.

Нагорний, Є. І. Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу / Є. І. Нагорний, Л. Ю. Сагер, Л. О. Сигида // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – № 27–2. – С. 23–27.

Palienko, M. The impact of social factors on macroeconomic stability: empirical evidence for Ukraine and European Union countries / M. Palienko, О. Lyulyov // SocioEconomic Challenges. – 2018. – № 2 (1). – С. 103–116.

Philp, T. Defining a Healthy Economy [Електронний ресурс] / T. Philp – Режим доступу : https://medium.com/kinblog/defining-a-healthy-economy-2b398c5451af

Šíma, J. Deflation: An underlying feature of a healthy economy. Finance a Uver. / J. Šíma // Czech Journal of Economics and Finance. – 2002. – № 10. – С. 548–549.

Tootelian, D. H. Can producing and marketing healthy foods create a healthy economy? / D. H. Tootelian, A. Mikhailitchenko, S. B. Varshney // Journal of Food Products Marketing. – 2012. – № 18 (3). – С. 242–256.

Yanushevsky, R., (2015). Stimulus or austerity: Which policy is a road to a healthy economy / R. Yanushevsky, C. Yanushevsky // Fiscal policy: International aspects, short and long-term challenges and macroeconomic effects. – С. 53–71.

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Сагер, Л., Летуновська, Н., & Назаренко, А. (2020). ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНИ ТА ЄС ЗА КЛЮЧОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗДОРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 134-141. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.10