МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

  • Олена Димченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Ольга Рудаченко Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
  • Патризія Газзола Університет Інсубіріі
Ключові слова: комерційний банк, загрози, економічна безпека, моделювання, нейронні мережі, управлінські рішення

Анотація

У статті розроблено комплекс моделей діагностики загроз економічної безпеки комерційного банку, який дозволяє підвищити якість формування та ухвалення рішень з управління безпечним функціонуванням та розвитком банку. Розроблена система дослідження економічної безпеки банку, яка включає в себе 3 основні блоки: блок формування інформаційного простору дослідження; оцінка й аналіз безпеки комерційного банку; узагальнення та формування рішень, щодо економічної безпеки комерційного банку. Проведене дослідження дало можливість сформулювати висновки теоретичного, методологічного та прикладного характеру, які відображають вирішення поставлених у відповідності з метою даного дослідження завдань. Побудований комплекс моделей, за допомогою сучасних інструментальних засобів економіко-математичного моделювання, дозволяє підвищити якість прийнятих рішень з управління безпекою банку та знизити ризики виникнення загроз.

Посилання

Baranovsky, О. І. (2006). Bankivska bezpeka: problema vymiru [Banking security: the measurement problem]. Ekonomichne prohnozuvannia – Economic forecasting, 1, 7–32 [in Ukrainian].

Klebanova, Т. S., Guryanova, L. S., Bogonikolos N., Kononov О. Yu., Bersutsky Ya. H. (2006). Modelyrovanye fynansovykh potokov v uslovyiakh neopredelennosty [Financial flows modelling under uncertainty] : monograph. Kharkiv : PH "INZHEK" [in Ukrainian].

Epifanov, А. О., Plastun, О. L., Dombrovsky, V. S. (2010). Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov. [Financial security of enterprises and banking institutions] : monograph. Sumy : DVNZ “UABS NBU” [in Ukrainian].

Haidyk V. І., Vorokov А. L., Haidyk N. V. (2015). Finansovaya bezopasnost` kommercheskikh bankov: kriterii i indicatory [Financial security of commercial banks: criteria and indicators]. Nauchnyj zhurnal KubGAU – Scientific journal Kuban State Agrarian University, 114 (10), 1–22. Retrieved from http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/06.pdf [in Russian].

Lisnyak, А. Ye. (2017). Chynnyky finansovoi bezpeky bankiv [Factors of financial security of banks]. Visnyk universytetu bankivskoi spravy – Bulletin of the University of Banking, 3(30), 77–82 [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy [Key performance indicators of Ukrainian banks]. National Bank of Ukraine. Retrieved from http://bank.gov.ua [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Alfa-banku Ukrainy [Official website of Alfa-Bank]. Retrieved from https://alfabank.ua [in Ukrainian].

Guryanova L. S., Gvozdytskyi V. S., Dymchenko O. V., Rudachenko O. A. (2018). Models of forecasting in the mechanism of early informing and prevention of financial crises in corporate systems. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 3(26), 303–312.

Zadeh, L. A. (1994). Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing. Communications of the ACM, 37 (3), 77–84.

Барановський, О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економічне прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7–32.

Клебанова, Т. С. Моделирование финансовых потоков в условиях неопределенности : монография / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова, Н. Богониколос, О. Ю. Кононов, Я. Г. Берсуцкий. – Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2006. – 312 с.

Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова // А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 295 с.

Гайдук, В. І. Финансовая безопасность коммерческих банков: критерии и индикаторы [Електронний ресурс] / В. І. Гайдук, А. Л. Вороков, Н. В. Гайдук // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – № 114 (10). – С. 1–22. – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/06.pdf

Лісняк, А. Є. Чинники фінансової безпеки банків / А. Є. Лісняк // Вісник університету банківської справи. – 2017. – № 3 (30). – С. 77–82.

Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний Банк України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua

Офіційний сайт Альфа-банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://alfabank.ua

Guryanova, L. S., Models of forecasting in the mechanism of early informing and prevention of financial crises in corporate systems / L. S. Guryanova, V. S. Gvozdytskyi, O. V. Dymchenko, O. A. Rudachenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – № 3 (26). – С. 303–312.

Zadeh, L. A. Fuzzy Logic, Neural Networks, and Soft Computing / L. A. Zadeh // Communications of the ACM. – 1994. – № 37 (3). – С. 77–84.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Димченко, О., Рудаченко, О., & Газзола, П. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 142-151. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.11