РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  • Леонід Мельник Сумський державний університет
  • Олександра Карінцева Сумський державний університет
  • Олександр Кубатко Сумський державний університет
  • Юрій Дерев’янко Сумський державний університет
  • Олександр Маценко Сумський державний університет
Ключові слова: економіка, інформація, процес, реструктуризація, система, трансформація, цифровізація

Анотація

У статті досліджено основні проблеми реструктуризації соціально-економічних систем як складової формування цифрової економіки. Розглянуто поняття «система», її елементи, взаємозв’язки між ними, функціональне середовище системи. Проаналізовано основні характеристики параметрів стану системи. Зазначено, що системи об'єднуються у більші системні утворення, які називаються надсистемами. Визначено поняття структури системи та подано її основні параметри. У дослідженні процесів функціонування систем дуже важливу роль відіграють такі категорії, як ієрархія та функція. Авторами визначено, що для виконання завдань свого існування будь-яка система має здійснювати комплекс взаємопов'язаних функцій. Чим ефективніше виконується кожна з зазначених функцій, тим ефективніша діяльність усієї системи, і тим вища можливість накопичення системою вільної енергії, а будь-який процес відтворення стану системи слід розглядати як ціле, що більше суми окремих підпроцесів, з яких воно складається. У свою чергу, час умовно можна вважати ще однією, горизонтальною віссю вимірів, у яких формується система. Цей вимір може бути названий образно «лінією часу» або «лінією життя» системи, а параметри часу (послідовність, тривалість, темп, швидкість, рівень синхронності процесів, час перемикання) відображають кількісні та якісні сторони реалізації окремих процесів (підпроцесів) відтворення системи. Перехід суспільства до нової формації пов’язаний із зміною стану соціально-економічних систем, невід’ємною складовою чого є процеси реструктуризації (зміни параметрів, які формують їх структуру). Автори запропонували умовну схему формування системи як просторового об'єкта та процесу та охарактеризовано окремі види реструктуризації соціально-економічних систем в ході сучасних цифрових трансформацій. Як ілюстрація таких процесів проаналізовано структурні зрушення в енергетичному секторі України за період 2010-2020 років. Це доводить той факт, що характеристики структури економічних систем є важливим предметом управління соціально-економічним розвитком, а аналіз процесів реструктуризації є дієвим інструментом обґрунтування управлінських рішень та регулювання економічних процесів з метою забезпечення сестейнового соціально-економічного розвитку.

Посилання

Backlund, A. (2000). The definition of a system. Kybernetes, 29(4), 444–451.

Bailey, K. D. (2006). Living systems theory and social entropy theory. Systems Research and Behavioral Science, 23, 291–300.

Acaroglu, L. (2017, September 7). Tools for Systems Thinkers: The 6 Fundamental Concepts of Systems Thinking. Medium. Available at: https://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-the-6-fundamental-concepts-of-systems-thinking-379cdac3dc6a

Bootpootin. (2021, February 18). What is the system? Characteristics, elements, types and system approach. Available at: https://bootpoot.tech/what-is-system-characteristics-elements-types-and-system-approach

Nguyen, M. T. System function definition and its application to Doorway Redesign project. Australian National University. Individual Research Paper. Available at: https://users.cecs.anu.edu.au/~u3951377/student_work/example_work/14_2225_irp_minh.pdf

Structure, definition, and meaning. Collins English Dictionary. Available at: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/structure#:~:text=A%20structure%20is%20something%20that,together%20in%20an%20ordered%20way.&text=If%20you%20structure%20something%2C%20you,careful%2C%20organized%20pattern%20or%20system

Mathiassen, L. (1987). Systems, processes, and structures. Available at: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.17.3540&rep=rep1&type=pdf

Urry, L., Cain, M., Wasserman, S., Minorsky, P. & Reece, J. (2017). Evolution, the themes of biology, and scientific inquiry. Campbell Biology (pp. 2–26). New York: Pearson.

Gall, J. (1986). Systemantics: How Systems Really Work and How They Fail. MI (Michigan) USA: The General Systemantics Press.

Переглядів статті: 69
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Мельник, Л., Карінцева, О., Кубатко, О., Дерев’янко, Ю., & Маценко, О. (2022). РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Механiзм регулювання економiки, (1-2(95-96), 7-13. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.01
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ