ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК

  • Анастасія Яременко Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету
Ключові слова: інвестиційний процес, інвестиції, прямі іноземні інвестиції

Анотація

В умовах розвитку національної економіки інвестиції відіграють надзвичайно важливу роль, а інвестиційний процес є визначальним чинником економічного розвитку. Під інвестиційним процесом розуміють процес вкладення інвестиційних ресурсів в реальні об’єкти з метою досягнення очікуваного рівня дохідності у вигляді матеріального прибутку або соціальних вигод. Інвестиційний процес не існує сам по собі, його роль та значення проявляється як в окремій сфері діяльності, так й в системі економічних відносин в цілому. Дослідження інвестиційного процесу як цілісної економічної системи можливе через відображення її складових елементів: суб’єкта, об’єкта інвестування, взаємодії між ними, і середовища, в якому ці елементи взаємодіють. Завдяки аналізу стадій інвестиційного процесу, можна зрозуміти на якому етапі є проблеми, що зменшують вірогідність залучення інвестицій, тобто можна чітко виявити конкретну проблему та легко її ліквідувати. Окрім того, для глибшого розуміння інвективного процесу варто розглядати методи його регулювання, адже способи та механізми регулювання є надзвичайно важливими: вони можуть як стимулювати інвестиційну діяльність, так і знижувати її. Існує твердження, що інвестиції завжди приносять позитивних ефект, проте це не зовсім так. У статті розглянуто позитивні та негативні наслідки залучання прямих іноземних інвестицій. Також, розглянуто інвестиційний процес через призму кількості ППІ в економіку України; виявлено основні сфери інвестування. Оскільки інвестиції становлять основу розвитку різних рівнів економічної системи та є необхідними для модернізації економіки і нарощування темпів виробництва, то й їх залучення допомагає розвитку та розширенню потенціалу країни. У свою чергу, залучення інвестицій, залежить від якості здійснення та регулювання інвестиційного процесу. Результати інвестиційного процесу покращують загальні макроекономічні показники економічного розвитку держави, це позитивно впливає на імідж країни на світовій арені. Тож, інвестиції є основою ефективного функціонування країни, а інвестиційний процес вартий уваги.

Посилання

Petukhova, O. M. Investing. Available at: https://pidruchniki.com/1207092263303/investuvannya/stadiyi_investitsiynogo_protsesu

Kapatnik, G. M., Mazur, A. G., Kubay, O. G. "State regulation of the economy" Textbook, Topic "The essence of investment and investment activities" Available at: https://pidruchniki.com/1749120738726/ekonomika/sutnist_investitsiy_investitsiynoyi_diyalnosti

Gitman, L. J., Jonk, M. D. (1997). Fundamentals of investment: translation from English. М.: Delo, 120 p.

Tumusov F. S. (1999). Investment potential of the region: Theory. Problems, Practice. M.: "Economics", 272 p.

Shevchuk, V. Ya., Rogozhin, P. S. (1997). Fundamentals of investment activity. Kyiv: Heneza, 384 p.

Kovshun, N. E. Project Analysis and Planning Beginner's Guide 2008 Kyiv Center for Educational Literature Chapter 1.3 "Participants in the Investment Process". Available at: https://studfile.net/preview/5429932/page:4/

Law of Ukraine "On Investment Activity". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

Investment legislation: state, problems, prospects of the Ministry of Justice of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015323-12

Hrynkova, V. M., Koyuda, В. О., Lepeiko, T. I. Investing textbook section "Purpose, objectives and functions of investment activities". Available at: https://pidruchniki.com/15290527/investuvannya/meta_zavdannya_funktsiyi_investitsiynoyi_diyalnosti

International Economic Relations textbook "Investment Regulation and Investment Promotion Policy". Available at: https://pidruchniki.com/85265/ekonomika/politika_regulyuvannya_stimulyuvannya_investitsiy

State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Яременко, А. (2022). ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 33-37. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.05
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ