ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: КАНОНІЧНА МОДЕЛЬ ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

  • Ірина Діденко Сумський державний університет
  • Аліна Єфіменко Сумський державний університет
Ключові слова: банківська система, капіталізація, макроекономічна стабільність, ВВП, інфляція, канонічний аналіз

Анотація

У статті узагальнено теоретичні аспекти макроекономічної стабільності та капіталізації банківського сектору у рамках національного розвитку економіки. Авторами систематизовано основні підходи до визначення зазначених категорій на основі огляду публікацій іноземних та вітчизнянних науковців. Визначено основні вітчизнянні та іноземні індикатори банківської капіталізації та макроекономічної стабільності. Метою дослідження є визначення та аналіз основних показників банківської капіталізації та макроекономічної стабільності та оцінка їх взаємозв’язків на основі побудованої канонічної моделі. Також завданням статті є розробка практичних рекомендацій банкам з урахуванням результаттів канонічного аналізу. У рамках статті проведено бібліометричний аналіз для систематизації наукових праць у сфері економічного зростання держави та капіталізації банківського сектору. Мета-дані для бібліометричного аналізу згенеровано з наукометричної бази даних Scopus. Результати бібліометричного аналізу дозволили визначити зв`язок макроекономічної стабільності та банківської капіталізації з економічними, фінансовими, соціальними та бізнес-процесами. Серед основних індикаторів макроекономічної стабільності виділено такі: ВВП, рівень інфляції, рівень безробіття, курс національної валюти тощо. Серед основних індикаторів банківської капіталізації виділено відношення капіталу до активів (для країн Великої сімки) та нормативи Н1 та Н2 (для України). Авторами проаналізовано зазначені вище індикатори у країнах Великої сімки та України протягом 2009-2020 років. Для досягнення мети дослідження авторами використано канонічний аналіз та програмне забезпечення Statistica. Модель була побудована на основі квартальних статистичних даних України з 2015 по 2020 роки. Отримані результати канонічного аналізу підтвердили сильний зв`язок між обсягом ВВП та капіталу банків, що становить 0,791, між ВВП та нормативом Н2 – 0,851, між обсягом капіталу банків та доходами населення – 0,835. Це обумовлює необхідність подальшого урахування банками коливань ВВП та доходів населення при розробці ресурсної політики. Побудована модель відображає нерозривні зв`язки між процесами у банківській системі та макроекономічними процесами. Також банкам потрібно розроблювати та впроваджувати відповідні плани дій за негативних сценаріїв росту економіки та збідніння населення.

Посилання

Andrеs, J., Arce, O. (2012). Banking Competition, Housing Prices and Macroeconomic Stability. Economic Journal. Vol. 565. No. 122. P. 1346–1372. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02531.x

Kawai, M., Morgan, P.J., Takagi, S. (2012). Monetary and currency policy management in Asia. Elsevier, 320 p.

Endut, R., Syuhada, N., Ismail, F., Mahmood, W.M.W. (2013). Macroeconomic implications on non-performing loans in Asian Pacific Region. World Applied Sciences Journal. Vol. 23. No. 23. P. 57–60. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.23.eemcge.22011

Bicaba, Z., Kapp, D., Molteni, F. (2014). Stability periods between financial crises: The role of macroeconomic fundamentals and crises management policies. Economic Modelling. Vol. 43. P. 346–360. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.08.013

Agеnor, P.-R., Alper, K., Pereira da Silva, L. A. (2014). Sudden floods, macroprudential regulation and stability in an open economy. Journal of International Money and Finance. Vol. 48. P. 68–100. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.07.007

Vazquez, F., Federico, P. (2015). Bank funding structures and risk: Evidence from the global financial crisis. Journal of Banking and Finance. 61. P. 1–14. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.08.023

Mare, D. S. (2015). Contribution of macroeconomic factors to the prediction of small bank failures. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 39. P. 25–39. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2015.05.005

Cavallaro, E., Maggi, B. (2016). State of confidence, overborrowing and macroeconomic stabilization in out-of-equilibrium dynamics. Economic Modelling. 59. P. 210–223. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.06.015

Campbell, G., Coyle, C., Turner, J. D. (2016). This time is different: Causes and consequences of British banking instability over the long run. Journal of Financial Stability. 27. P. 74–94. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2016.09.007

Clancy, D., Merola, R. (2017). Countercyclical capital rules for small open economies. Journal of Macroeconomics. 54. P.1339-1351. https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2017.04.009

Dua, P., Kapur, H. (2017). Macro Stress Testing of Indian Bank Groups. Margin. Vol. 11. No. 4. P. 375–403. https://doi.org/10.1177/0973801017722267

Jiang, B., Philp, B., Wu, Z. (2018). Macro stress testing in the banking system of China. Journal of Banking Regulation. Vol. 19. No. 4. P. 287–298. https://doi.org/10.1057/s41261-017-0057-9

Chen, S.-H. (2019). A note on nominal GDP targeting and macroeconomic (in)stability. Macroeconomic Dynamics. Vol. 23. No. 8. P. 3483–3508. https://doi.org/10.1017/S1365100518000111

Tatarici, L. R., Kubinschi, M. N., Barnea, D. (2020). Determinants of Non-Performing Loans for the EEC Region. A Financial Stability Perspective. Management and Marketing. Vol. 15. No. 4. P. 621–642. https://doi.org/10.2478/mmcks2020-0036

Pellegrina, L. D. (2012). Does capitalization enhance efficient risk undertaking? A comparison between Islamic and conventional banks. Accounting Research Journal. Vol. 25. No. 3. P. 185–207. http://dx.doi.org/10.1108/10309611211290167

Sufian, F. (2012). Determinants of bank profitability in developing economies: Empirical evidence from the South Asian banking sectors. Contemporary South Asia. Vol. 20. No. 3. P. 375–399. https://doi.org/10.1080/09584935.2012.696089

Lolli, A. (2012). From the banking crisis to action for its resolution. Some considerations on the question of bank balance sheet and capital requirement with a focus on the Italian system. Corporate Ownership and Control. Vol. 10. No. 1. P. 271–290. https://doi.org/10.22495/cocv10i1c2art6

Tamаs, I. (2013). Basel III: Rethinking liquidity and leverage. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. Vol. 26. P. 415–432. https://doi.org/10.1556/SocEc.37.2015.1.5

Tan, Y., Floros, C. (2013). Risk, capital and efficiency in Chinese banking. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. Vol. 26. No. 1. Р. 378–393. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2013.07.009

Buch, C. M., Prieto, E. (2014). Do better capitalized banks lend less? Long-run panel evidence from Germany. International Finance. Vol. 17. No. 1. Р. 1–23. https://doi.org/10.1111/infi.12041

Louati, S., Boujelbene, Y. (2015). Banks’ stability-efficiency within dual banking system: a stochastic frontier analysis. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Vol. 8. No. 4. Р. 472–490. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0121

Sufian, F. (2016). Determinants of еfficiency in the Malaysian вanking sector: еvidence from semi-parametric data envelopment analysis method. Studies in Microeconomics. Vol. 4. No. 2. Р. 151–172. Available at: http://www.elsevier.com/locate/intele

Xu, T., He, J., Li, S. (2016). Multi-сhannel сontagion in dynamic interbank market network. Advances in Complex Systems. Vol. 19. No. 6–7. Available at: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85007566363&origin=resultslist&zone=contextBox

Adjei-Frimpong, K., Gan, C., Hu, B. (2016). Competition in the banking industry: Empirical evidence from Ghana. Journal of Banking Regulation. Vol. 17. No. 1. Р. 159–175. https://doi.org/10.1057/jbr.2014.24

Yehorycheva, S., Kolodiziev, O., Prasolova, S. (2017). Actual problems of the capital stability management in the Ukraine's banking system. Banks and Bank Systems. Vol. 12. No. 2. Р. 60–67. http://dx.doi.org/10.21511/bbs.12(2).2017.06

Ghosh, A. (2018). What drives banking industry competition in developing countries? Journal of Economic Development. Vol. 43. No. 4. Р. 1–20. https://doi.org/10.35866/caujed.2018.43.4.001

Gambacorta, L., Shin, H.S. (2018). Why bank capital matters for monetary policy. Journal of Financial Intermediation. 35. Р. 17–29. https://doi.org/10.1016/j.jfi.2016.09.005

Shair, F., Sun, N., Shaorong, S., Atta, F., Hussain, M. (2019). Impacts of risk and competition on the profitability of banks: Empirical evidence from Pakistan. PLoS ONE. Vol. 14. No. 11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224378. Available at: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85074800592&origin=resultslist&zone=contextBox

Gavurova, B., Kocisova, K., Rozsa, Z., Halaskova, M. (2019). What affects the interest rate on deposit from households? Montenegrin Journal of Economics. Vol. 15. No. 2. Р. 41–57. https://doi.org/10.14254/1800-5845/2019.15-2.4

Rusmanto, T., Soedarmono, W., Tarazi, A. (2020). Credit information sharing in the nexus between charter value and systemic risk in Asian banking. Research in International Business and Finance. Vol. 53. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101199. Available at: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079831554&origin=resultslist&zone=contextBox

Data of European Central Bank. Available at: https://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html

Macroeconomic indicators. Database of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/macro-indicators

Kosova, E.V. (2014). Formalizatsiya finansovoho mekhanizmu upravlinnya vlasnym kapitalom bankiv [Formalization of the financial mechanism of banks' equity management]. Derzhava ta rehiony. Vol. 81. No. 6. P. 100–104. Available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2014/6_2014/21.pdf

Pakhomova, I. G., Feshchenko, М. S. (2017). Analiz struktury kapitalu bankiv Ukrayiny za period 2014–2016 rokiv. [Analysis of the capital structure of Ukrainian banks for the period 2014-2016]. Mizhnarodnyy naukovo-vyrobnychyy zhurnal «Stalyy rozvytok ekonomiky». Vol. 35. No. 2. P. 209–214. Available at: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/303997.pdf

Yeris, L. M. (2014). Dostatnistʹ kapitalu bankivsʹkoyi systemy: metody ta instrumenty zabezpechennya. [Capital adequacy of the banking system: methods and tools of support]. Visnyk Odesʹkoho Natsionalʹnoho universytetu. Vol. 19. P. 102–107. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/53104/6/Yeris_banking.pdf;jsessionid=0B4D5E46F867217E059C8FFD4E55030A

Database of the World Bank. Available at: https://data.worldbank.org/indicator

Переглядів статті: 32
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Діденко, І., & Єфіменко, А. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ: КАНОНІЧНА МОДЕЛЬ ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ. Механiзм регулювання економiки, (1-2(95-96), 78-86. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.13
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ