ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ

  • Леся Тихончук Національний університет водного господарства та природокористування https://orcid.org/0000-0001-6807-8232
  • Марина Боровик Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування https://orcid.org/0009-0007-6774-6359
Ключові слова: інтеграція, внутрішньо переміщені особи, приймаючі громади, зайнятість, соціокультурна адаптація, міжкультурна взаємодія

Анотація

У статті розглянуто публічні механізми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі громади. Виокремлено основні аспекти успішної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в громаді: забезпечення зайнятості, підтримка соціальних послуг, соціокультурна адаптація, підтримка соціального благополуччя, подолання дискримінації, міжкультурна взаємодія, участь у громадському житті, економічна підтримка і юридичний захист. Розглянуто та проаналізовано можливості для розвитку громади за участю внутрішньо переміщених осіб. Досліджено роль органів місцевого самоврядування в наданні не лише кризової допомоги, а й сприянні довгостроковій інтеграції переміщених осіб у місцеве життя. Досліджено механізми державного регулювання інтеграції внутрішньо переміщених осіб під час війни. Підсумовано, що розвиток громад та регіонів відбуватиметься при умові якісних інтеграційних процесів ВПО та ефективного публічного управління цими процесам за участю всіх учасників – громадян, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, держави та іноземних партнерів.

Посилання

Уряд затвердив положення про Ради з питань ВПО при місцевих органах влади. (4 серпня 2023 рік). URL: https://minre.gov.ua/2023/08/04/uryad-zatverdyv-polozhennya-pro-rady-z-pytan-vpo-pry-misczevyh-organah-vlady/

Аналітичний звіт за результатами фокус-групового дослідження. «Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах». URL: https://www.vplyv.org.ua/wp-content/uploads/2023/06.pdf

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб: як над цим працюють об’єднані територіальні громади? URL: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92119

Результати дослідження «Ставлення, виклики та можливості інтеграції ВПО». URL: https://yednanniazaradydii.org.ua/rezultaty-doslidzhennia-stavlennia-vyklyky-ta-mozhlyvosti-intehratsii-vpo/

Новікова, О.Ф., Антонюк, В.П., Панькова, О.В. (2018). Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення. (Монографія). Київ : НАН Укра- їни, Ін-т економіки пром-сті., 244 с.

Uriad zatverdyv polozhennia pro Rady z pytan VPO pry mistsevykh orhanakh vlady. (August 4, 2023). Available at: https://minre.gov.ua/2023/08/04/uryad-zatverdyv-polozhennya-pro-rady-z-pytan-vpo-pry-misczevyh-organah-vlady/

Analitychnyi zvit za rezultatamy fokus-hrupovoho doslidzhennia. «Intehratsiia vnutrishno peremishchenykh osib u pryimaiuchykh hromadakh». Available at: https://www.vplyv.org.ua/wp-content/uploads/2023/06.pdf

Intehratsiia vnutrishno peremishchenykh osib: yak nad tsym pratsiuiut obiednani terytorialni hromady? Available at: http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=92119

Rezultaty doslidzhennia «Stavlennia, vyklyky ta mozhlyvosti intehratsii VPO». Available at: https://yednanniazaradydii.org.ua/rezultaty-doslidzhennia-stavlennia-vyklyky-ta-mozhlyvosti-intehratsii-vpo/

Novikova, O.F., Antoniuk, V.P., Pankova, O.V. (2018). Intehratsiia vnutrishno peremishchenykh osib u terytorialni hromady: diahnostyka stanu ta mekhanizmy zabezpechennia. (Monohrafiia). Kyiv : NAN Ukra- yiny, In-t ekonomiky prom-sti, 244 p.

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Тихончук, Л., & Боровик, М. (2023). ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ . Mechanism of an Economic Regulation, (3 (101), 50-54. https://doi.org/10.32782/mer.2023.101.07
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА