ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ

  • Анжела Кузнєцова Університет банківської справи
  • Людмила Захаркіна Сумський державний університет
  • Володимир Новіков Сумський державний університет
  • Руслана Чухно Сумський державний університет
Ключові слова: самодостатність, громада, бюджет, податки

Анотація

Гарантією стабільного розвитку місцевих громад є створення умов для забезпечення фінансової самодостатності місцевих бюджетів. На сьогодні залишає бути нагальною проблема удосконалення теоретичних та практичних підходів до формування доходної частини місцевих бюджетів з метою забезпечення необхідного рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів. Таким чином, метою даного дослідження є оцінка рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів в Україні у 1998−2019 рр. шляхом аналізування доходної частини даних бюджетів. У процесі виконання завдань дослідження використовувались методи економічного, системного та структурно-динамічного аналізу. У роботі проведено компаративне порівняння різних підходів до визначення поняття «фінансової самодостатності місцевих бюджетів». Визначено, що успішність громади залежить саме від рівня її фінансової самодостатності, яка можлива лише у тому випадку, коли у розпорядженні громади є достатній обсяг фінансових ресурсів для повноцінного виконання місцевих бюджетів у частині видатків. Для оцінювання рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів у цілому по Україні здійснено структурнодинамічний аналіз доходної частини місцевих бюджетів в Україні за 1998−2019 рр. Визначено, що низький рівень власних надходжень місцевих бюджетів є однією з ключових проблем забезпечення необхідного рівня фінансової самодостатності даних бюджетів. Результати дослідження вказують на правильність державних заходів у напрямках реформування системи місцевого оподаткування, розпочатих у 2010 році, та бюджетної децентралізації, розпочатих у 2015 році. Проте ці заходи повинні бути реалізовані у повній мірі та нести системний характер. Висновки: склад і структура доходної бази місцевих бюджетів постійно змінюється, що зумовлюється як постійними перетвореннями в податковій системі України, так і намаганням держави вирішити проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів у більшій мірі не за рахунок розвитку місцевого оподаткування, а за рахунок офіційних трансфертів. У таких умовах питання самодостатності місцевих бюджетів не отримують належного рівня. Місцеві бюджети формуються за принципом мінімального виконання. Проте розвиток системи місцевого оподаткування і значне зростання податкових надходжень від місцевих податків з 2015 року дає змогу зробити позитивні прогнози щодо зростання рівня фінансової самодостатності місцевих бюджетів у майбутньому.

Посилання

Aghasiev, I., Pavlikha, N., & Riabushenko, N. (2018). Gender-Oriented Budgeting as a Democratic Practice during a Self-Government Reform: Ukrainian Experience. Business Ethics and Leadership, 2(3), 21−33. DOI: 10.21272/bel.2(3).21-33.2018.

Bjudzhet Ukrajiny 2019 [Budget of Ukraine 2019]. (2020). Statistical collection. Kyiv.

Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny [Budget Code of Ukraine] (2001). # 2542-ІІІ Retrieved from http://www.minjust.gov.ua/0/1963.

Bozena, S., & Vynnychenko, N. (2018). Evaluating of the financial equalization system in Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(1), 25−36.

Dalievska, T. (2016). Finansove zabezpechennja socialjno-ekonomichnogho rozvytku terytorialjnykh ghromad [Financial support of territorial communities’ socio-economic development]. World of Finance, 4(49), 20−32.

Fomina, J., & Vynnychenko, N. (2017). Fiscal transparency: cross-country comparisons. Business Ethics and Leadership, 1(2), 39−46. Doi: 10.21272/bel.1(2).39-46.2017.

Hloza, V. V., & Zakharkina, L. S. (2011). Ocinka fiskaljnoji efektyvnosti miscevykh podatkiv ta zboriv [Estimated fiscal efficiency of local taxes and charges] // Ekonomichni problemy stalogho rozvytku : tezy dopovidej naukovo-tekhnichnoji konferenciji vykladachiv, spivrobitnykiv, aspirantiv i studentiv fakuljtetu ekonomiky ta menedzhmentu, prysvjachenoji dnju nauky v Ukrajini, Sumy, SumDU, April 18-22.

Hlushchenko, A. S. (2019). Formuvannja samodostatnikh finansovo spromozhnykh terytorialjnykh ghromad v Ukrajini: stan, problemy ta perspektyvy [Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи]. The Problems of Economy, 2, 126−133.

Kamara, R. D. (2017). Creating Enhanced Capacity for Local Economic Development (LED) through Collaborative Governance in South Africa. SocioEconomic Challenges, 1(3), 98−115. DOI: 10.21272/sec.1(3).98-115.2017.

Kamara, R. D., Leonard, S., & Haines, R. (2017). Enhancing the Capabilities of Municipalities for Local Economic Development through Skills Training. SocioEconomic Challenges, 1(4), 35−44. DOI: 10.21272sec.1(4).35-44.2017.

Kozarezenko, L., Petrushenko, Y., & Tulai, O. (2018). Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development. Marketing and Management of Innovations, 4, 191−202. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-17.

Krasnonosova, O. M. (2018). Vyznachennja zmistu ekonomichnoji samodostatnosti terytorialjnykh ghromad u reghionakh Ukrajiny [Determination of the Essence of Economic Self-sufficiency of Territorial Communities in Regions of Ukraine]. Development management, 1(191), 50−54.

Kuzior, A., Sobotka, B., Filipenko, А., & Kuzior, P. (2019). Marketing Communications of Administrative Organs of Local Governance and Local Community. Marketing and Management of Innovations, 2, 314−325. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-26.

Kyrylenko, O. P. (Red.) (2014). Miscevi finansy [Local finances], 2 nd, Ternopil, Ekonomichna dumka TNEU.

Logan, W., & Esmanov, O. (2017). Public financial services transparency. Business Ethics and Leadership, 1(2), 62−67. Doi: 10.21272/bel.1(2).62-67.2017.

Mahapatra, S., Pandey, A., & Narayanan, B. (2020). Socio-Economic Analysis of Effectiveness of Implementation of an Employment Guarantee Scheme at Local Level: A Study of a Village in India. SocioEconomic Challenges, 4(2), 23−30. https://doi.org/10.21272/sec.4(2).23-30.2020.

Mohamed Abdalla Mohamed Ahmed (2018). The Role Of Regional Planning In Achieving Economic Development And Social Justice In Sudan. SocioEconomic Challenges, 4(2), 101−113. DOI: http://doi.org/10.21272/sec.2(4).101-113.2018.

Molotok, I. (2020). Analysis Of The Relevance Of Fiscal Decentralization In Ensuring Country Investment Attractiveness. SocioEconomic Challenges, 4(2), 99−105. https://doi.org/10.21272/sec.4(2).99-105.2020.

Molotok, I. F. (2020). Bibliometric and Trend Analysis of Budget Transparency. Business Ethics and Leadership, 4(2), 116−122. https://doi.org/10.21272/bel.4(2).116-122.2020.

Palienko M., Lyulyov O., & Denysenko P. (2017). Fiscal Decentralisation as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(4), 74−86. DOI: 10.21272/fmir.1(4).74-86.2017.

Petrushenko, Y., Ventsel, V., Garbuz, V., Kolomiiets, U., & Duranowski, W. (2020). Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform. Marketing and Management of Innovations, 1, 208−221. http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-17.

Podatkovyj kodeks Ukrajiny [Tax Code of Ukraine]. (2010). # 2755-VI Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Popoola, M. Ak., Brimah, Am. N., & Gbadeyan, A. R. (2019). Financial Institutions Micro Loans: A Strategy for Reducing Poverty in Nigeria. Financial Markets, Institutions and Risks, 3(3), 13−17. http://doi.org/10.21272/fmir.3(3).13-17.2019.

Samusevych I., & Shamaelh, A. (2017). The Relationship Between the Tax Burden and Financing Public Services: A Comparison of Ukraine and European Countries. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(3), 55−64. DOI: 10.21272/fmir.1(3).55-64.2017.

Shkolnyk In., Melnyk T., & Mershchii B. (2018). Assessment of institutional conditions of fiscal decentralization in Ukraine. Financial Markets, Institutions and Risks, 2(3), 5−13. DOI: 10.21272/fmir.2(3).5-13.2018.

Stasyshyn, A. V., & Tarnavska, S. O. (2020). Vplyv bjudzhetnoji decentralizaciji na formuvannja samodostatnikh terytorialjnykh ghromad [The impact of budgetary decentralization on the formation of self-sufficient territorial communities] Mizhnarodnyj muljtydyscyplinarnyj naukovyj zhurnal «LOGhOS. Mystectvo naukovoji dumky», 9, 7−12.

State Statistics Service of Ukraine (2020). Nacionaljni rakhunky [National accounts]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/.

The State Treasury Service of Ukraine. (2020). Zvitnistj za 2007-2019 roky [Reporting for 20072019]. Retrieved from https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogobyudzhetu

Tymchenko, O. M., & Sybirianska, Yu. V. (2008). Optymizacija struktury dokhodiv bjudzhetu: zastosuvannja rejtynghovoji ocinky [Optimization of the budget revenue structure: application of rating assessment]. Finance of Ukraine, 7, 17−27.

Tyukhtenko, N., Makarenko, S., Oliinyk, N., Gluc, K., Portugal, Ed., & Rybachok S. (2019). Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions. Marketing and Management of Innovations, 3, 354−365. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-27.

Vasylieva, T., Harust, Yu., Vynnychenko, N., & Vysochyna, A. (2018). Optimization of the financial decentralization level as an instrument for the country’s innovative economic development regulation. Marketing and Management of Innovations, 4, 382−391. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-33.

Vovna, N. I. (2006). Dokhody miscevykh bjudzhetiv: optymizacija formuvannja ta rezervy zrostannja [Local budget revenues: optimization of formation and growth reserves]. (PhD thesis). Ternopil State Economic University, Ternopil.

Vynnychenko, N., & Majewska, U. (2017). Evaluation of business ethics for the formation of public finance. Business Ethics and Leadership, 1(1), 40−45. Doi: 10.21272/bel.2017.1-05.

Yehorycheva, S. & Lakhyzha, M. (2016). Zabezpechennja finansovoji samodostatnosti terytorialjnykh ghromad: dosvid krajin jevropejsjkogho sojuzu dlja Ukrajiny [Ensuring the financial self-sufficiency of territorial communities: the experience of the European Union for Ukraine]. Finance and Credi, 1, 64−77.

Zakharkina, L. S. (2016). Rolj i misce podatkovykh nadkhodzhenj v strukturi zvedenogho bjudzhetu Ukrajiny [Role and Place of the Revenue Tax income in the Structure of Common Budget of Ukraine]. International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 19, 125.

Zakharkina, L. S., & Nahorna, V. O. (2020). Finansova bezpeka miscevykh bjudzhetiv v Ukrajini [Financial security of local budgets in Ukrain]. Ekonomichni problemy stalogho rozvytku: materialy Mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji studentiv ta molodykh vchenykh imeni profesora Balacjkogho O.F. Ukraine, Sumy, SumDU, April 28 - 29, Retrieved from https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78687.

Aghasiev, I. Gender-Oriented Budgeting as a Democratic Practice during a Self-Government Reform: Ukrainian Experience. / Aghasiev I., Pavlikha N., Riabushenko N. // Business Ethics and Leadership. 2018. – № 2(3). – С. 21−33. DOI: 10.21272/bel.2(3).21-33.2018.

Бюджет України 2019: статистичний щорічник. Київ, 2020.298 с.

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. №2542-ІІІ зі змінами та доповненнями - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/1963 (Актуально на 17.09.2020).

Bozena, S. Evaluating of the financial equalization system in Ukraine. / Bozena S., Vynnychenko N. // Financial Markets, Institutions and Risks. – 2018. – № 2(1). – С. 25−36.

Далєвська, Т. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад / Тетяна Далєвська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4. – С. 20−32.

Fomina, J. Fiscal transparency: cross-country comparisons. / Fomina J., Vynnychenko N. // Business Ethics and Leadership. – 2017. – № 1(2). – С. 39−46. Doi: 10.21272/bel.1(2).39-46.2017.

Гльоза, В. В. Оцінка фіскальної ефективності місцевих податків та зборів / В. В. Гльоза, Л. С. Захаркіна // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський. − Суми : СумДУ, 2011. − Ч.3. − С. 108-109.

Глущенко, А. С. Формування самодостатніх фінансово спроможних територіальних громад в Україні: стан, проблеми та перспективи / А. С. Глущенко // Проблеми економіки. – 2019. − №2. – С. 126−133.

Kamara, R. D. Creating Enhanced Capacity for Local Economic Development (LED) through Collaborative Governance in South Africa. / Kamara R. D. // SocioEconomic Challenges. – 2017. – № 1(3). – С. 98−115. DOI: 10.21272/sec.1(3).98-115.2017.

Kamara, R. D. Enhancing the Capabilities of Municipalities for Local Economic Development through Skills Training. / Kamara R. D., Leonard S., Haines R. // SocioEconomic Challenges. –2017. – № 1(4). – С. 35−44. DOI: 10.21272sec.1(4).35-44.2017.

Kozarezenko, L. Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development. / Kozarezenko L., Petrushenko Y., & Tulai O. // Marketing and Management of Innovations. – 2018. – № 4 – С. 191−202. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-17.

Красноносова, О. М. Визначення змісту економічної самодостатності територіальних громад у регіонах України / О. М. Красноносова // Управління розвитком. – 2018. – № 1(191) – С. 50−54.

Kuzior, A. Marketing Communications of Administrative Organs of Local Governance and Local Community / Kuzior A., Sobotka B., Filipenko А., & Kuzior P. // Marketing and Management of Innovations. – 2019. – № 2. – С. 314-325. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.2-26.

Місцеві фінанси: підруч./за ред. д. е. н., проф. О.П. Кириленко.–2-ге вид., доп. і пере-роб.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 448 с.

Logan, W. Public financial services transparency. / Logan W., Esmanov O. // Business Ethics and Leadership. 2017. - № 1(2). – С. 62−67. Doi: 10.21272/bel.1(2).62-67.2017.

Mahapatra, S. Socio-Economic Analysis of Effectiveness of Implementation of an Employment Guarantee Scheme at Local Level: A Study of a Village in India. / Mahapatra S., Pandey A., Narayanan, B. // SocioEconomic Challenges. – 2020. – № 4(2). – С. 23−30. https://doi.org/10.21272/sec.4(2).23-30.2020.

Mohamed Abdalla Mohamed Ahmed. The Role Of Regional Planning In Achieving Economic Development And Social Justice In Sudan / Mohamed Abdalla Mohamed Ahmed // SocioEconomic Challenges. – 2018. – № 4(2). – С. 101−113. DOI: http://doi.org/10.21272/sec.2(4).101-113.2018.

Molotok, I. Analysis Of The Relevance Of Fiscal Decentralization In Ensuring Country Investment Attractiveness. / Molotok I. // SocioEconomic Challenges. – 2020. – № 4(2). – С. 99−105. https://doi.org/10.21272/sec.4(2).99-105.2020.

Molotok, I.F. Bibliometric and Trend Analysis of Budget Transparency / Molotok I.F. // Business Ethics and Leadership. – 2020. – № 4(2). С. 116−122. https://doi.org/10.21272/bel.4(2).116122.2020.

Palienko, M. Fiscal Decentralisation as a Factor of Macroeconomic Stability of the Country. / Palienko M. Lyulyov O. Denysenko P. // Financial Markets, Institutions and Risks. – 2018. –№ 1(4). С. 74−86. DOI: 10.21272/fmir.1(4).74-86.2017.

Petrushenko, Y. Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform. / Petrushenko Y., Ventsel V., Garbuz V., Kolomiiets U., & Duranowski W. // Marketing and Management of Innovations. – 2020. – № 1. – С. 208-221. DOI:10.21272/mmi.2020.1-17.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями / Верховна рада України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Актуально на 17.09.2020)

Popoola, M. Ak. Financial Institutions Micro Loans: A Strategy for Reducing Poverty in Nigeria. // Popoola M. Ak., Brimah Am. N., Gbadeyan A. R. // Financial Markets, Institutions and Risks. – 2019. – № 3(3). – С. 13-17. http://doi.org/10.21272/fmir.3(3).13-17.2019.

Samusevych I. The Relationship Between the Tax Burden and Financing Public Services: A Comparison of Ukraine and European Countries / Samusevych I., Shamaelh A. // Financial Markets, Institutions and Risks. – 2017. – № 1(3). – С. 55-64. DOI: 10.21272/fmir.1(3).55-64.2017

Shkolnyk In. Assessment of institutional conditions of fiscal decentralization in Ukraine. / Shkolnyk In., Melnyk T., Mershchii B. // Financial Markets, Institutions and Risks. 2018. – № 2(3). – С. 5-13. DOI: 10.21272/fmir.2(3).5-13.2018.

Стасишин, А. В. Вплив бюджетної децентралізації на формування самодостатніх територіальних громад / А. В. Стасишин, С. О. Тарнавська // Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «ЛОГОС. Мистецтво наукової думки». – 2020. – № 9. – С. 7-12.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Економічна статистика / Національні рахунки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. – Заголовок з екрану. (Актуально на 15.09.2020 р.).

Державна казначейська служба України. Звітність за 2007-2019 роки [Електронний ресурс]. − Режим доступу : https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu. – Заголовок з екрану. (Актуально на 15.09.2020 р.).

Тимченко, О.М. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки / Тимченко О.М., Сибірянська Ю.В. // Фінанси України. – 2008. – №7. – С.17-27.

Tyukhtenko, N. Innovative development of the regions: cooperation between enterprises and state institutions. / Tyukhtenko N., Makarenko S., Oliinyk N., Gluc K., Portugal Ed., & Rybachok S. // Marketing and Management of Innovations. – 2019. – № 3. С. 354-365. http://doi.org/10.21272/mmi.2019.3-27

Vasylieva, T. Optimization of the financial decentralization level as an instrument for the country’s innovative economic development regulation. / Vasylieva T., Harust Yu., Vynnychenko N., & Vysochyna A. // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 382-391. doi.org/10.21272/mmi.2018.4-33

Вовна, Н.І. Доходи місцевих бюджетів: оптимізація формування та резерви зростання : дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.І. Вовна. − Тернопільський держ. економічний ун-т. − Т., 2006.

Vynnychenko, N. Evaluation of business ethics for the formation of public finance. / Vynnychenko N., Majewska U. // Business Ethics and Leadership. – № 1(1) –С. 40-45. Doi: 10.21272/bel.2017.1-05

Єгоричева, С. Забезпечення фінансової самодостатності територіальних громад: досвід країн європейського союзу для України / С. Єгоричева, М. Лахижа // Фінанси і кредит. – 2016. – №1. – С. 64-77.

Захаркіна, Л.С. Роль і місце податкових надходжень в структурі зведеного бюджету України / Л.С. Захаркіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Випуск 19. – С. 125

Захаркіна, Л. С. Фінансова безпека місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Л. С. Захаркіна, В. О. Нагорна // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених імені професора Балацького О.Ф. (Україна, Суми, 28 – 29 квітня 2020 р.) / за заг. ред.: Т.А. Васильєва, О.В. Шкарупа. – Суми: СумДУ, 2020. – С. 60-61. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78687. – Заголовок з екрану. (Актуально на 10.09.2020 р.).

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Кузнєцова, А., Захаркіна, Л., Новіков, В., & Чухно, Р. (2020). ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 6-17. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.01