ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  • Інна Школьник Сумський державний університет
  • Наталія Виговська Державний університет «Житомирська політехніка»
  • Юлія Гавриш Сумський державний університет
  • Андрій Іванченко Сумський державний університет
Ключові слова: відкритий бюджет, партисипація, публічні фінанси, рейтинг, фіскальна політика

Анотація

В сучасних умовах суттєво зростає роль транспарентності як державних так і місцевих фінансів, яка є інструментом підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що підтверджує проведений аналіз українських і зарубіжних досліджень. В Україні з кожним роком рівень транспарентності покращується і станом на 2019 рік оцінений міжнародними організаціями як мінімально допустимий. При цьому рівень транспарентності місцевих бюджетів суттєво відрізняється в різних регіонах. Для покращення ситуації і імплементації кращих практик в сфері транспарентності публічних фінансів як на державному, так і на місцевому рівнях важливого значення набуває аналіз зарубіжного досвіду тих країн, які є лідерами в рейтингах транспарентності публічної влади та прозорості бюджетного процесу, що і було метою даного дослідження. В роботі проаналізовано досвід Офісу Техаського контролера державних рахунків (США), Казначейства Нової Зеландії та Казначейства Південної африканської республіки, які згідно рейтингу відкритості державного бюджету, наданого Міжнародним бюджетним партнерством входять до 10 найбільш прозорих країн. Аналіз змісту інформаційного порталу офісу Техаського контролера державних рахунків показав наявність окремого розділу Транспарентність із детальним представленням інформації в розрізі ключовим блоків по доходам і видаткам, по бюджету та фінансам штату, інформація по формуванню та використанню коштів у всіх населених пунктах штату, інформація щодо стану дефіциту бюджету а також інформацію про прозорість на рівні окремих населених пунктів, шкільних округів, тощо. Зроблено порівняльний аналіз із станом транспарентності українських державних органів, що відповідають за розробку та реалізацію фінансової політики та визначено слабкі і сильні сторони в частині їх транспарентності. Встановлено, що відкритість процесу використання публічних фінансів в Україні поступово зростає, при цьому покращуються і позиції в світовому рейтингу транспарентності. Але при цьому концептуальна відмінність між побудовою сайтів проаналізованих країн полягає в тому, що вони звітують перед платниками податків в доступній їм формі, а не просто висвітлюють наявну інформацію без коментарів та роз’яснень.

Посилання

Bak, N.A. (2017). Prozorist biudzhetnoho protsesu yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti biudzhetnoho menedzhmentu v Ukraini. [Transparency of the budget process as a factor of the budget management efficiency’ rising in Ukraine]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Seriia Ekonomika. Retrieved from: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/statya-Bak.pdf. [in Ukrainian].

Vinnichenko, N.V. (2018). Transformation of budget management in conditions of reforming the public finance sector in Ukraine. Doctor’s thesis. Sumy: Sumy State University [in Ukrainian].

Gasanov, S. S. (2017). Pidvyshchennia rivnia transparentnosti ta funktsionalnosti derzhavnykh finansiv v umovakh strukturnykh reform. [Increasing the transparency level and functionality of public finance under structural reforms]. Finansy Ukrainy, 8, 7–32. [in Ukrainian].

Lavrentiev, M. M. (2018). Suchasnyi instrumentarii rozvytku rehioniv: instytutsiini zminy. [Modern Toolkit for Regional Development: Institutional Change]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 2, 45–58. https://doi.org/10.21272/mer.2018.80.04. [in Ukrainian].

Nakonechna, Yu., Demydenko, L. (2016). Vidkrytist ta prozorist derzhavnoho ta mistsevykh biudzhetiv v Ukraini. [Opennes and transparency of state and local budgets in Ukraine]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 10 (187), 20–27. [in Ukrainian].

Tereshchuk, H. (2019). Zarubizhna praktyka zabezpechennia pryntsypu transparentnosti v diialnosti publichnoi administratsii. [Foreign practice providing of the transparency principle in public administration activities]. Aktualni problemy pravoznavstva, 3 (19), 65–70. [in Ukrainian].

Tereshchuk, H. (2018). Realizatsiia pryntsypu transparentnosti v roboti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia. [Implementation of the principle of transparency in the practice of local governments]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2018. 5, 141–145. [in Ukrainian].

Birskyte, L. (2019). Determinants of budget transparency in lithuanian municipalities. Public Performance and Management Review, 42(3), 707–731. doi:10.1080/15309576.2018.1507915

de Renzio P., Wehner, J. (2017). The impacts of fiscal openness. World Bank Research Observer, 32(2), 185–210. doi:10.1093/wbro/lkx004

De Simone, E., Bonasia, M., Gaeta, G. L., & Cicatiello, L. (2019). The effect of fiscal transparency on government spending efficiency. Journal of Economic Studies, 46(7), 1365–1379. doi:10.1108/JES-03-2019-0123

Erjavec, N., Jakšić, S., & Mačkić, V. (2017). What determines the fiscal success at a local level? the case of croatian local government units. Croatian Operational Research Review, 8(1), 283–297. doi:10.17535/crorr.2017.0018

Ganapati, S., Cid, G. P., & Reddick, C. G. (2019). Online fiscal transparency of US state governments: An analysis using public value framework doi:10.1007/978-3-030-14446-3_3 Retrieved from www.scopus.com

Hartog, M., & Bakker, K. (2018). Participatory budgeting in public administrations: Barriers and opportunities for a transparent government. Paper presented at the Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG, , 2018-October 317–320. Retrieved from www.scopus.com

International Monetary Fund. (2014). The Fiscal Transparency Code. Retrieved from: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Update-on-the-FiscalTransparency-Initiative-PP4888

International Monetary Fund. (2019). The Fiscal Transparency Code. Retrieved from: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/Code2019.pdf

Liuta, О. & Mershchii, B. (2019). Assessment of the social and economic development of a region: essence, methodology and correlation with transparency of local authorities. Public and Municipal Finance, 8(1), 83–93. doi:10.21511/pmf.08(1).2019.07

National Treasury Republic of South Africa. URL: http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/default.aspx (дата звернення: 20.09.2020).

Open Budget – Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення: 18.09.2020)

Ríos, A. -., Guillamón, M. -., Benito, B., & Bastida, F. (2018). The influence of transparency on budget forecast deviations in municipal governments. Journal of Forecasting, 37(4), 457–474. doi:10.1002/for.2513

Shkolnyk I., Melnik T., Havrysh Y., Ivanchenko A. Transparency of local finances of Ukraine. Public and Municipal Finance. 2019. Vol. 8. Issue 1. P. 73–82.

Texas Financial Controller Service. URL: https://comptroller.texas.gov/transparency/ (дата звернення: 15.09.2020)

The Treasury of New Zealand. URL: https://www.treasury.govt.nz/publications/budgets/budget-2020 (дата звернення: 19.09.2020)

Zepic, R., Dapp, M., & Krcmar, H. (2017). Reasons for low participation in german participatory budgeting: A public administration perspective. Paper presented at the Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG, , Part F129463 262–269. Retrieved from www.scopus.com

Бак Н.А. Прозорість бюджетного процесу як фактор підвищення ефективності бюджетного менеджменту в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка. 2017. №2. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/02/statya-Bak.pdf (дата звернення 01.08.2020).

Винниченко Н. В. Трансформація бюджетного менеджменту в умовах реформування сектору публічних фінансів в Україні : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / СумДУ, Суми, 2018. 471 с.

Гасанов С. С. Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ. Фінанси України. 2017. № 8. C. 7–32.

Лаврентьєв М. М. Сучасний інструментарій розвитку регіонів: інституційні зміни. Механізм регулювання економіки. 2018. 2. С. 45–58. https://doi.org/10.21272/mer.2018.80.04.

Наконечна Ю., Демиденко Л. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. № 10 (187). С. 20–27.

Терещук Г. Зарубіжна практика забезпечення принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації. Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 3(19). С. 65–70.

Терещук Г. Реалізація принципу транспарентності в роботі органів місцевого самоврядування. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5. С. 141–145.

Birskyte L. Determinants of budget transparency in Lithuanian municipalities. Public Performance and Management Review. 2019. Vol. 42, № 3. P. 707–731. doi:10.1080/15309576.2018.1507915.

de Renzio P., Wehner J. The impacts of fiscal openness. World Bank Research Observer. 2017. Vol. 32, № 2, P. 185–210. doi:10.1093/wbro/lkx004.

De Simone E., Bonasia M., Gaeta G. L., Cicatiello L. The effect of fiscal transparency on government spending efficiency. Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 46. № 7. P. 1365–1379. doi:10.1108/JES-03-2019-0123.

Erjavec N., Jakšić S., Mačkić V. What determines the fiscal success at a local level? the case of Croatian local government units. Croatian Operational Research Review. 2017. Vol. 8 № 1. P. 283– 297. doi:10.17535/crorr.2017.0018.

Ganapati S., Cid G. P., Reddick C. G. (). Online fiscal transparency of US state governments: An analysis using public value framework. 2019. doi:10.1007/978-3-030-14446-3_3 URL: www.scopus.com.

Hartog M., Bakker K. Participatory budgeting in public administrations: Barriers and opportunities for a transparent government. Paper presented at the Proceedings of the European Conference on eGovernment, ECEG. 2018. October. P. 317–320.

International Monetary Fund. The Fiscal Transparency Code. 2014. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Update-on-the-FiscalTransparency-Initiative-PP4888.

International Monetary Fund. The Fiscal Transparency Code. 2019. URL: https://www.imf.org/external/np/fad/trans/Code2019.pdf.

Liuta О. Mershchii B. Assessment of the social and economic development of a region: essence, methodology and correlation with transparency of local authorities. Public and Municipal Finance. 2019. Vol. 8 № 1. P. 83–93. doi:10.21511/pmf.08(1).2019.07.

National Treasury Republic of South Africa. URL: http://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/default.aspx (дата звернення: 20.09.2020).

Open Budget – Державний веб-портал бюджету для громадян. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення: 18.09.2020).

Ríos A., Guillamón M., Benito B., Bastida F. The influence of transparency on budget forecast deviations in municipal governments. Journal of Forecasting. 2018. Vol. 37. № 4. P. 457–474. doi:10.1002/for.2513.

Shkolnyk I., Melnik T., Havrysh Y., Ivanchenko A. Transparency of local finances of Ukraine. Public and Municipal Finance. 2019. Vol. 8. Issue 1. P. 73–82.

Texas Financial Controller Service. URL: https://comptroller.Texas.gov/transparency/ (дата звернення: 15.09.2020).

The Treasury of New Zealand. URL: https://www.treasury.govt.nz/publications/budgets/budget-2020 (дата звернення: 19.09.2020).

Zepic R., Dapp M., Krcmar H. Reasons for low participation in German participatory budgeting: A public administration perspective. Paper presented at the Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG, Part F1294632017 P. 262–269.

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2020-06-27
Як цитувати
Школьник, І., Виговська, Н., Гавриш, Ю., & Іванченко, А. (2020). ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Mechanism of an Economic Regulation, (3 (89), 18-30. https://doi.org/10.21272/mer.2020.89.02