ТРАНСКОРДОННІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИК ТА ЗАГРОЗА ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: міграція, міграція безпека, воєнний режим, транскордонні процеси

Анотація

З початку вторгнення країни-агресора на територію Україні міграційні процеси активізувалися в широкому масштабі. Люди намагаються в першу чергу зберегти своє життя і майбутнє. «Воєнні» мігранти впливають на великий спектр економічних аспектів: трудові ресурси, споживчий ринок, внутрішній бізнес та загалом національний добробут. Небезпека міграції стосується не лише України, а й приймаючих країн, незважаючи, що завдяки іммігрантам вони поповнюють основні фактори виробництва, вартістю ж таких ресурсів стає додатковий тягар та підвищення навантаження на економічну та фінансову безпеку держави. У статті проаналізовано транскордонну міграцію з України спричинену воєнними мотивами, тенденції еміграційних процесів та вплив на фінансову безпеку державу. Представлені актуальні та сьогодншній день статистичні дані зібрані Агенством ООН у справах біженців – понад 5,5 мільйонів українців зафіксовано по всій Європі.

Посилання

Libanova, E. M. (2002). Zovnishni trudovi mihratsii naselennia Ukrainy [External labor migration of the population of Ukraine] In E. M. Libanova & O. V. Pozniak. Board of Studies product. forces of Ukraine. (p. 206). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian]

Malinovska, O. A. (2010). Mihratsiia v umovakh hlobalnoi finansovo-ekonomichnoi kryzy [Migration in the conditions of the global financial and economic crisis]. Regional economy, 2, 123−133.

Khomra, O. (2010). Struktura i napriamky mihratsiinykh potokiv naselennia Ukrainy [The structure and directions of migration flows of the population of Ukraine]. Ukraine economy, 3, 24.

Ovchinnikova, O. R. (2016). Mihratsiina polityka i protydiia torhivli liudmy [Migration policy and anti-trafficking]. Innovative economy, 1–2, 163−167.

Romanyuk, M. D. (2016). Mihratsiini zahrozy natsionalnii bezpetsi Ukrainy: suchasni vyklyky problemy podolannia [Migration threats to the national security of Ukraine: modern challenges of overcoming the problem]. Demography and social economy. National Academy of Sciences of Ukraine, 3(25), 99–111.

Olshevska, I. P. (2007). Vklad mihrantiv v ekonomichnyi rozvytok YeS [The contribution of migrants to the economic development of the EU]. In D. G. Lukyanenko. Common European economic space: harmonization of megaregional contradictions. (pp. 301−313). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Stasyuk, O. M. & Kryuchkovskyi, V. (2004). Vplyv mihratsiinykh protsesiv na osnovni demohrafichnykh pokaznykiv v Ukraini [The influence of migration processes on the main demographic indicators in Ukraine]. Ukraine: aspects of work, 5, 40–45.

Nikolaychuk, M. V. (2004). Otsinka faktoriv zovnishnoho seredovyshcha v systemi silskykh mihratsii [Assessment of external environmental factors in the system of rural migrations]. Bulletin of the Technological University of Podillia. Economic sciences, 6, 38–42.

Dragunova, T. A. (2008). Kharakterystyka trudovoho potentsialu naselennia Skhidnoho Podillia ta Tsentralnoho Prydniprovia [Characteristics of the labor potential of the population of Eastern Podillia and Central Dnieper]. Ukraine: aspects of work, 7, 38–45.

Maidanik, I. P. (2011). Ukrainska mihratsiia do Ispanii: sotsialno-demohrafichnyi sklad, osoblyvosti perebihu ta perspektyvy [Ukrainian migration to Spain: socio-demographic composition, features of the course and prospects]. Ukrainian society, 3, 149–160.

Lapshina, I. A. (2013). Sotsialno-ekonomichni naslidky trudovoi mihratsii v konteksti rozvytku [Socio-economic consequences of labor migration in the context of development]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 3, 91–100.

Denysenko, M. B. (2012). Demohrafycheskye aspektы sotsyalno-эkonomycheskoho razvytyia [Demographic aspects of social and economic development]. MAX Press, 22.

Aleshkovsky, I. A. & Iontsev, V. A. (2015). Upravlenye mezhdunarodnoi myhratsyei v uslovyiakh hlobalyzatsyy [Management of international migration in conditions of globalization]. The age of globalization.

Ravenstein, E. (1889). The Laws of Migration: Second Paper. Journal of the Royal Statistical Society, 52, 241–305.

European Committee on Migration. Cuncil of Europe. Available at: https://www.coe.int/en/web/portal/files

Operational Data Portal (ODP). United Nations Refugee Agency. Available at: https://data.unhcr.org/en/working-group/340?sv=54&geo=0

Ukraine Situation: Refugees from Ukraine across Europe. Operational Data Portal (ODP) United Nations Refugee Agency. Available at: https://data.unhcr.org/en/documents/details/94001

Ukraine War Sets Off Europe’s Fastest Migration in Decades. The New York Times. Available at: https://www.nytimes.com/2022/03/01/world/ europe/ukraine-war-migration.html

United Nations agency (UNHCR). United Nations Refugee Agency. Available at: https://www.unhcr.org/ua/resources

The migration crisis: will Ukrainians return home. CASE Ukraine Center for Socio-Economic Research. Available at: https://case-ukraine.com.ua/news/migratsijna-kryza-chy-povernutsya-ukrayintsi-dodomu/

Ukrainian refugees in Europe. Research 4Service Group. Available at: https://4service.group/ukrayinski-bizhentsi-v-yevropi-doslidzhennya-povedinki-ta-nastroyiv-ukrayintsiv-shho-vimusheni-buli-viyihali-v-yevropu-vnaslidok-vijni-v-ukrayini/

Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001. Official Journal of the European Communities. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN

The War in Ukraine: A Migration Crisis Like No Other. Policy Center for the New South. Available at: https://www.policycenter.ma/publications/war-ukraine-migration-crisis-no-other

Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції населення України : монографія / за ред.: Е. М. Лібанова, О. В. Позняк. Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. Київ, 2002. 206 с.

Малиновська О. А. Міграція в умовах глобальної фінансово-економічної кризи. Регіональна економіка. 2010. № 2. С. 123−133.

Хомра О. Структура і напрямки міграційних потоків населення України. Економіка України. 2010. № 3. С. 24.

Овчиннікова О. Р. Міграційна політика і протидія торгівлі людьми. Інноваційна економіка. 2016. № 1–2. С. 163−167.

Романюк М. Д. Міграційні загрози національній безпеці України: сучасні виклики проблеми подолання. Демографія та соціальна економіка. ІДСД НАН України. 2016. Вип.3(25). С. 99–111.

Ольшевська І. П. Вклад мігрантів в економічний розвиток ЄС. Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: монографія / за ред. Д. Г. Лукяненка. Київ : КНЕУ, 2007. С. 301−313.

Стасюк О. М., Крючковський В. Вплив міграційних процесів на основні демографічних показників в Україні. Україна: аспекти праці. 2004. № 5. С. 40–45.

Ніколайчук М. В. Оцінка факторів зовнішнього середовища в системі сільських міграцій. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. 2004. № 6. С. 38–42.

Драгунова Т. A. Характеристика трудового потенціалу населення Східного Поділля та Центрального Придніпров’я. Україна: аспекти праці. 2008. № 7. С. 38–45.

Майданік І. П. Українська міграція до Іспанії: соціально-демографічний склад, особливості перебігу та перспективи. Український соціум. 2011. № 3. С. 149–160.

Лапшина І. А. Соціально-економічні наслідки трудової міграції в контексті розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 91–100.

Денисенко М. Б. Демографические аспекты социально-экономического развития. МАКС Пресс. 2012. Вып. 22.

Алешковский И. А., Ионцев В. А. Управление международной миграцией в условиях глобализации. Век глобализации. 2015.

Ravenstein E. The Laws of Migration: Second Paper. Journal of the Royal Statistical Society. 1889. № 52. P. 241–305.

Європейський Комітет з міграції // Cuncil of Europe: офіційний сайт. URL: https://www.coe.int/en/web/portal/files (дата звернення: 29.06.2022)

Портал операційних даних // Operational Data Portal (ODP): Агенство ООН у справах біженців. URL: https://data.unhcr.org/en/working-group/340?sv=54&geo=0 (дата звернення: 06.07.2022)

Ukraine Situation: Refugees from Ukraine across Europe // Operational Data Portal (ODP): Агенство ООН у справах біженців. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/details/94001 (дата звернення: 06.07.2022)

Ukraine War Sets Off Europe’s Fastest Migration in Decades // The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/03/01/world/europe/ukraine-war-migration.html (дата звернення: 07.07.2022)

United Nations agency (UNHCR) // Агенство ООН у справах біженців. URL: https://www.unhcr.org/ua/resources (дата звернення: 08.07.2022)

Міграційна криза: чи повернуться українці додому? // Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна. URL: https://case-ukraine.com.ua/news/migratsijna-kryza-chy-povernutsya-ukrayintsi-dodomu/ (дата звернення: 08.07.2022)

Українські біженці в Європі // Дослідження 4Service Group. URL: https://4service.group/ukrayinski-bizhentsi-v-yevropi-doslidzhennya-povedinki-ta-nastroyiv-ukrayintsiv-shho-vimusheni-buli-viyihali-v-yevropu-vnaslidok-vijni-v-ukrayini/ (дата звернення: 08.07.2022)

Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 // Official Journal of the European Communities. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN (дата звернення: 07.07.2022)

The War in Ukraine: A Migration Crisis Like No Other // Policy Center for the New South. URL: https://www.policycenter.ma/publications/war-ukraine-migration-crisis-no-other (дата звернення: 08.07.2022)

Переглядів статті: 221
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2022-08-22
Як цитувати
Чорна, С. (2022). ТРАНСКОРДОННІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИК ТА ЗАГРОЗА ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Mechanism of an Economic Regulation, (1-2(95-96), 114-120. https://doi.org/10.32782/mer.2022.95-96.17
Розділ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ